Jaki jest polski Kościół, do którego przyjeżdża Benedykt XVI? Jakie są jego zalety i problemy? Na kilka dni przez przyjazdem papieża „Tygodnik Powszechny” publikuje specjalny raport o Kościele.

Jak mówi Wojciech Pięciak, współautor raportu, polski Kościół nieudolnie radzi sobie z problemem lustracji. Dla wielu ludzi, którzy chodzą do kościoła, czytają gazety sporadycznie, oglądają telewizję dużo większym problemem może być nie to, że ten czy tamten ksiądz okazał się donosicielem czy to zmuszonym, czy działającym z własnej woli, ale to, że w zasadzie Kościół jako instytucja milczy. To może być większy wstrząs niż sam fakt, że ktoś się kiedyś złamał - tłumaczy Pięciak.

Wielkim sukcesem Kościoła w Polsce jest natomiast działalność charytatywna – podkreśla Katarzyna Tracz, współautorka raportu. Tę działalność coraz częściej wspiera biznes. Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy spojrzeć przez perspektywę bardziej chrześcijańską - naprawdę daje nie ten, któremu zbywa, tylko ten, któremu brakuje. Oczywiście nie możemy się zamykać w ten sposób i twierdzić, że pomoc przekazywana przez przedsiębiorcę, który wypracowuje ogromne zyski, jest bezwartościowa, bo to byłoby zaprzeczeniem samej idei. Istnieje w tym momencie, rozwija się moda – nie powiem, że zła moda – na społeczną odpowiedzialność biznesu. Robią to coraz częściej, nie tylko ze względu na reklamę, ale też z powodu na własne sumienia, na chęć dzielenia się. - stwierdza Tracz.

O skali działalności charytatywnej świadczy fakt, że w ubiegłym roku Caritas Polska przeznaczył na takie cele prawie 200 mln zł.

Specjalny raport o działalności Kościoła w Polsce przeczytacie w najnowszym wydaniu „Tygodnika Powszechnego”.