47 proc. badanych negatywnie ocenia w kwietniu pracę rządu Mateusza Morawieckiego. 40 proc. ocenia ją dobrze - wynika z sondażu Kantar Public. 44 proc. ankietowanych negatywnie ocenia premiera, a 42 proc. - pozytywnie. Prezydenta Andrzeja Dudę dobrze ocenia 46 proc. respondentów, źle - 43 proc.

W kwietniu więcej badanych negatywnie (47 proc.) ocenia pracę rządu niż pozytywnie (40 proc.). 13 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat. "W tym miesiącu zmniejszył się odsetek osób dobrze oceniających pracę tego organu władzy" - podkreślono w sondażu.

W kwietniu odsetek osób dobrze oceniających pracę rządu zmniejszył się o 3 pkt proc., zwiększył się zaś o 4 pkt proc. odsetek badanych źle oceniających rząd.

Najlepiej działalność rządu oceniają wyborcy PiS (92 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o poglądach prawicowych (75 proc.). Z kolei najbardziej krytyczni w swojej ocenie są wyborcy Partii Wiosna (88 proc. negatywnych opinii), PO (77 proc.) oraz respondenci o poglądach lewicowych (66 proc.) i centrolewicowych (65 proc.).

Rząd lepiej oceniają osoby powyżej 50. roku życia, rolnicy oraz emeryci i renciści, osoby wierzące i regularnie praktykujące, dobrze oceniające swoją sytuację materialną oraz mieszkańcy regionu małopolskiego. Gorsze oceny wystawiają rządowi osoby poniżej 50 roku życia, robotnicy oraz mieszkańcy regionu pomorskiego. Osoby niepraktykujące religijnie lub nieregularnie praktykujący częściej wystawiają rządowi negatywne oceny niż osoby wierzące i regularnie praktykujące. Im gorsza jest sytuacja materialna badanych, tym częściej wypowiadają oni krytyczne oceny wobec rządu.

W kwietniu częściej źle niż dobrze oceniany jest także szef rządu Mateusz Morawiecki. 44 proc. Polaków wystawia mu ocenę negatywną, a 42 proc. pozytywnie ocenia premiera. 14 proc. ankietowanych nie potrafi jednoznacznie ocenić pracy szefa rządu.

W porównaniu do wyników z marca, w tym miesiącu ocena Mateusza Morawieckiego pogorszyła się - o 2 pkt proc. Zwiększył się natomiast udział osób niezadowolonych z jego działalności - wzrost o 3 pkt proc.

Premier najwięcej ocen pozytywnych otrzymuje od wyborców Prawa i Sprawiedliwości (93 proc.) oraz osób o poglądach prawicowych (75 proc.). Pracę premiera najgorzej oceniają osoby popierające SLD (84 proc.), Partię Wiosna (83 proc.) oraz PO (76 proc.), a także osoby o poglądach lewicowych (67 proc.) i centrolewicowych (65 proc.)

Największe zadowolenie z pracy premiera odnotowano wśród osób powyżej 50. roku życia, mieszkańców miast do 20 tys. ludności, rolników, osób wierzących i praktykujących, a także dobrze oceniających swoją sytuację materialną. Gorsze oceny szefowi rządu wystawiają osoby mieszkające w miejscowościach od 100 do 500 tys. mieszkańców, prywatni przedsiębiorcy, pracujący zawodowo a także osoby niepraktykujące religijnie oraz mieszkańcy regionu pomorskiego.

W kwietniu podobnie, jak w marcu prezydent Andrzej Duda częściej oceniany jest dobrze niż źle. Z jego działalności zadowolonych jest 46 proc. Polaków (spadek o 3 pkt proc.); przeciwnego zdania jest 43 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc). 11 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić, czy prezydent dobrze wypełnia swoje obowiązki.

Wypełnianie obowiązków przez prezydenta Andrzeja Dudę, podobnie jak w przypadku rządu i premiera, najlepiej oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (94 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (77 proc.). Najgorzej działalność prezydenta oceniają osoby popierające Partię Wiosna (83 proc.) i PO - 73 proc. ocen negatywnych oraz badani o centrolewicowych (62 proc.) i lewicowych (61 proc.) poglądach politycznych.

Z pracy prezydenta częściej zadowolone są osoby powyżej 50. roku życia, rolnicy, osoby wierzące i praktykujące, a także te, które dobrze oceniają własną sytuację materialną. Najbardziej niezadowoleni z tego, jak Andrzej Duda wypełnia swoje obowiązki, są mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców, prywatni przedsiębiorcy i osoby aktywne zawodowo. Osoby niepraktykujące religijnie również są mniej skłonne do wyrażania zadowolenia z pracy prezydenta. Gorzej oceniają wypełnianie urzędu przez Andrzeja Dudę osoby źle oceniające swoją sytuację materialną.

Sondaż Kantar Public został przeprowadzony w dniach 5-10 kwietnia metodą wywiadów bezpośrednich na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1014 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.