Senator Stanisław Kogut wpłacił milion złotych poręczenia majątkowego na konto katowickiej prokuratury. Jak zaznaczył jego obrońca, na kaucję złożyło się wielu anonimowych darczyńców, chcących wspomóc senatora.

Senator Stanisław Kogut wpłacił milion złotych poręczenia majątkowego na konto katowickiej prokuratury. Jak zaznaczył jego obrońca, na kaucję złożyło się wielu anonimowych darczyńców, chcących wspomóc senatora.
Stanisław Kogut / Leszek Szymański /PAP

Wciąż na rozpatrzenie czeka zażalenie adwokata senatora Koguta na wysokość kaucji i jej zasadność.

Stanisław Kogut usłyszał prokuratorskie zarzuty pod koniec stycznia. Według prokuratury Kogut miał wywrzeć wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to - jak podawała Prokuratura Krajowa - "senator miał przyjąć obietnicę udzielenia mu korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie miliona złotych", przy czym połowa tych pieniędzy "została przyjęta w formie darowizny wpłaconej na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, w której senator pełnił funkcję prezesa zarządu".

Prokuratura zarzuca też Kogutowi, że przyjął korzyść majątkową o wartości co najmniej 170 tysięcy złotych w zamian za wywarcie wpływu na prezesa zarządu i członków zarządu PKP SA w zakresie podjęcia decyzji dotyczącej jednej z umów zawartych pomiędzy PKP a innym podmiotem gospodarczym, na mocy której "krakowska firma miała otrzymać 4 miliony 400 tysięcy złotych jako udział w kosztach prowadzonej inwestycji rozbudowy dworca autobusowego w Krakowie".

Trzeci zarzut dotyczy "pośrednictwa przy załatwianiu sprawy penitencjarnej skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą". Według prokuratury Kogut miał pośredniczyć w zamianie sposobu odbywania kary przez skazanego na lżejszy system półotwarty, za co miał otrzymać korzyść majątkową o wartości co najmniej 24 tysięcy złotych - chodziło o wyposażenie w oświetlenie obiektów sportowych należących do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Po przesłuchaniu w katowickiej prokuraturze wobec senatora zastosowano tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze: zakaz opuszczania kraju i milion złotych poręczenia majątkowego.

Wcześniej Senat nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Koguta, o co wnioskowała prokuratura. Prokuratorzy deklarowali, że obawiają się, że może on utrudniać śledztwo.

Stanisław Kogut nie przyznaje się do zarzutów.

(mpw)