Dopiero jesienią przyszłego roku parlament zajmie się zmianami w ubezpieczeniach zdrowotnych rolników - przewiduje marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. Przeprowadzenie zmian nakazał Trybunał Konstytucyjny, który uznał wczoraj, że finansowanie z budżetu państwa składek zdrowotnych rolników - bez względu na ich status materialny - jest sprzeczne z konstytucją. Zmiana przepisów ma nastąpić w ciągu 15 miesięcy.

15 miesięcy to niedużo czasu. Będzie bardzo trudno, aby wprowadzić to przed wyborami parlamentarnymi. Choć - z drugiej strony - powinno to się znaleźć w budżecie 2012 roku. Jesień 2011 to ten czas, kiedy będziemy o tym decydować - poinformował Schetyna na porannej konferencji prasowej w Sejmie.

Jego zdaniem, "miałoby sens" całościowe potraktowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego: Może wpłynąć skarga do TK w sprawie innych grup zawodowych (...) W perspektywie najbliższych tygodni rząd musi odpowiedzieć, jak widzi tę reformę i kogo będzie dotyczyć.

Sprawę składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników regulują przepisy ustawy z 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Według tych przepisów, składki na ubezpieczenia zdrowotne rolników są finansowane z budżetu państwa, niezależnie od osiąganych przez rolnika przychodów. Trybunał Konstytucyjny podkreślił jednak, że sytuacja rolników jest zróżnicowana, obejmuje jednostki o bardzo wysokich dochodach, ale także nadal bardzo pokaźną liczbę osób prowadzących gospodarstwa rolne o bardzo niskiej dochodowości i wydajności, żyjących na poziomie minimum egzystencji. TK uznał więc, że finansowanie rolniczych składek bez względu na status materialny jest sprzeczne z konstytucją.