Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru partii politycznych nowe ugrupowanie Ruch Palikota. "To oznacza, że możemy rozpocząć pełnoprawne działania, zmierzające do rozpoczęcia kampanii wyborczej" - zapowiada Janusz Palikot.

Ruch Palikota jest już drugą partią polityczną byłego polityka PO. Wcześniej - w październiku 2010 roku - zarejestrował on partię o nazwie Ruch Poparcia.

Ugrupowaniu temu jednak, z powodu niedostarczenia sprawozdania finansowego do Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), grozi wykreślenie z ewidencji partii. Sprawa ma być rozpatrzona przez sąd pod koniec lipca.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, każda partia, aby mogła funkcjonować zgodnie z prawem, musi co roku przedkładać PKW sprawozdanie finansowe ze swojej działalności.