Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego i czterech innych urzędników w procesie o narażenie miasta na dużą szkodę. Prokuratura zarzucała im niedopełnienie obowiązków przy sprzedaży nieruchomości. Prokuratura żądała dla prezydenta miasta roku i czterech miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Według prokuratury grunt wart ponad 13 mln zł sprzedano w styczniu 2003 r. za 6,1 mln zł. Działki, leżące w centrum miasta, zostały bowiem potraktowane przy sprzedaży, jako teren pod park, choć mogły być przeznaczone pod inwestycje. Grunt kupiła firma Grażyny Kulczyk. Obecnie znajduje się tam nowe skrzydło centrum rozrywkowo-handlowego Stary Browar.

Oskarżeni nie przyznali się do winy

Wszyscy oskarżeni podkreślili, że czują się niewinni i wnieśli wnioski o uniewinnienie. Podkreślili także, że sprzedaż gruntu przeprowadzono prawidłowo: Postępowanie prowadzone było zgodnie z przyjętymi procedurami. Mam przekonanie, że wszyscy dołożyli staranności. Moje działania były w pełni prawidłowe. Ja nie czuję się winny - powiedział przed sądem prezydent Poznania.

Obrońca prezydenta, adwokat Zenon Marciniak twierdzi, że urzędnicy podejmowali decyzje w interesie miasta. Adwokaci podkreślali także, że za cenę wskazaną przez prokuraturę nikt nie kupiłby nieruchomości, której dotyczy sprawa.

Tam dalej stałyby baraczki i drzewa, ale nie byłoby żadnej niegospodarności i żaden prokurator nie postawiłby prezydentowi zarzutu. Taki sposób rozumowania jest nie do zaakceptowania. Twierdzenie, że Ryszard Grobelny dopuścił się niegospodarności, działał na szkodę miasta, jest twierdzeniem krzywdzącym i niezgodnym ze zdrowym rozsądkiem - powiedział mec. Piotr Kruszyński.

Ponowny proces w tej sprawie

Ponowny proces Grobelnego w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży gruntu trwał w poznańskim sądzie okręgowym od czerwca 2009 roku. W marcu 2008 roku, podczas pierwszego procesu, sąd skazał Grobelnego na rok i cztery miesiące więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Grobelny został też ukarany grzywną i czteroletnim zakazem zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym.

Według sądu Grobelny "nie dopełnił obowiązku zachowania staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym, czym doprowadził do powstania szkody w majątku miasta". Tamten wyrok został w listopadzie 2008 r. uchylony przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu i skierowany do ponownego rozpoznania. W 2010 r. Ryszard Grobelny został ponownie wybrany na prezydenta Poznania.