Systematycznie wzrasta poziom Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Płocka na Mazowszu. Tempo przyboru rzeki jest tam jednak stosunkowo niewielkie. Poziom Wisły w Wyszogrodzie wzrósł do 650 cm i przekracza tam o 100 cm stan alarmowy, a w Kępie Polskiej podniósł się do 498 cm, przekraczając tam stan alarmu o 48 cm.

W siedmiu nadwiślańskich gminach powiatu płockiego: Słubice, Mała Wieś, Wyszogród, Bodzanów, Słupno, Nowy Duninów i Gąbin obowiązuje wciąż alarm powodziowy. Z kolei w Płocku, gdzie rzeka - z wyjątkiem jednego wodowskazu - utrzymuje się poniżej stanów ostrzegawczych, obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

We Włocławku w pogotowiu czeka sześć lodołamaczy, które - gdyby doszło do piętrzenia się pokrywy lodowej i groźby powstania zatoru - mogą w każdej chwili wypłynąć w górę rzeki, w kierunku Płocka i Wyszogrodu, by udrażniać spływanie wody.