"Rodzice, którzy sprzeciwiają się obowiązkowym szczepieniom ochronnym dzieci powinni płacić wyższą składkę zdrowotną"- postulują lekarze i prawnicy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Prawa Medycznego. W Krakowie z udziałem ponad 200 uczestników rozpoczął się dziś 7. Ogólnopolski Kongres Prawa Medycznego.

Odmowa korzystania z obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci to świadome zwiększenie ryzyka określonych chorób zakaźnych i ich powikłań, a tym samym zwiększenie wydatków na leczenie finansowane ze środków publicznych - wyjaśnia dr Marcin Mikos z Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego.

Dlatego lekarze i prawnicy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Prawa Medycznego postulują aby rodzice, którzy sprzeciwiają się obowiązkowemu szczepieniu dzieci odprowadzali wyższe składki na leczenie.

Takie rozwiązanie zdaniem prawników nie narusza konstytucyjnego prawa obywateli do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Postulat przekazany zostanie obecnym w Krakowie na 7.Ogólnopolskim Kongresie Prawa Medycznego Rzecznikowi Praw Pacjenta, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz przedstawicielom ministerstwa zdrowia.

Uczestnicy kongresu rozmawiać będą ponadto o bieżących problemach prawnych w relacjach lekarz - pacjent.

Minęło 10. lat od uchwalenia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - to dobry moment, aby porozmawiać o konieczności aktualizacji tego aktu prawnego np. w kwestii obowiązków pacjentów w systemie ochrony zdrowia, które do tej pory nie były regulowane - mówi dr Marcin Mikos z Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego.

W czasie kongresu, z udziałem prokuratorów analizowana będzie działalność specjalnych wydziałów ds. błędów medycznych utworzonych przez ministra sprawiedliwości w 2016 roku w części prokuratur w kraju.

(nm)