Blisko 100 osób - rodziców dzieci niepełnosprawnych - blokuje przejście dla pieszych przed kancelarią premiera. Protestują w ten sposób przeciw zbyt niskim - ich zdaniem - świadczeniom pielęgnacyjnym.

20 lat milczeliśmy, ale doszliśmy do wniosku, że musimy walczyć - mówią protestujący

Protest zorganizowało stowarzyszenie Polskie Forum Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem możemy więcej".

Chcą oni, by opiekę nad osobą niepełnosprawną uznano za pracę zawodową, a świadczenie pielęgnacyjne podniesiono do wysokości najniższej pensji. Obecnie świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy rodzic nie pracuje, lecz opiekuje się chorym dzieckiem, wynosi 520 zł; od tej kwoty odprowadzane są składki.

Zasiłek pielęgnacyjny, przysługujący natomiast dzieciom i osobom powyżej 16. roku życia, jeżeli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wynosi 153 zł.