Na terenie Sejmu ruszyły prace budowlane - za pół roku do użytku oddane zostaną dwa podziemne pomieszczenia, a jesienią przyszłego roku nowy budynek, w którym znajdzie się m.in. sala do obrad tajnych oraz centrum operacyjne Straży Marszałkowskiej.

Nową część kompleksu będą miały do dyspozycji również sejmowe wycieczki. Termin zakończenia prac to listopad 2015 roku; inwestycja ma kosztować 18,5 mln zł.

Rozpoczęta inwestycja obejmuje trzy etapy i nie dotyczy tylko budowy nowego budynku. We wrześniu do użytku oddane mają zostać dwa podziemne pomieszczenia, które będą mieli do dyspozycji posłowie. Do jednego z nich przeniesione zostaną skrytki poselskie, które do tej pory znajdowały się w korytarzu łączącym Nowy Dom Poselski z głównym budynkiem Sejmu. W pokoju tym posłowie będą mieli możliwość spokojnego zapoznania się z otrzymaną korespondencją i odpowiedzenia na nią. Druga z sal ma stanowić zaplecze techniczne na potrzeby obrad Sejmu. Nowe pomieszczenia zostaną umiejscowione pod głównym budynkiem Sejmu.

W dalszej kolejności wybudowane ma zostać nowe, podziemne wejście do Sejmu dla posłów, które połączy Dom Poselski z gmachem głównym Sejmu.

Trzeci etap inwestycji to budowa 4-kondygnacyjnego budynku, który ma przylegać do Nowego Domu Poselskiego tuż przy Biurze Przepustek, vis-a-vis głównego wejścia do Sejmu. Wcześniej to miejsce stanowiło część ogrodów sejmowych; pod nim znajduje się podziemny parking dla posłów. Pierwsze dwa piętra zostaną przeznaczone do obsługi wycieczek - będą tam m.in. trzy sale wykładowe, biura Wszechnicy Sejmowej, toalety i szatnie dla zwiedzających.

Tajna sala obrad, centrum operacyjne Straży Marszałkowskiej

Na trzecim piętrze nowego budynku znajdzie się 60-70-osobowa sala do obrad tajnych, z której korzystać będzie nie tylko obradująca w tym trybie sejmowa komisja ds. służb specjalnych, ale również inne komisje, np. obrony narodowej, które będą chciały procedować niejawnie.

Na samej górze zorganizowane zostanie nowoczesne centrum operacyjne Straży Marszałkowskiej.

Obecnie kompleks sejmowy to 11 budynków o łącznej powierzchni ponad 61 tysięcy metrów kw., z czego 30 proc. stanowi Nowy Dom Poselski. Sala plenarna Sejmu to 843 metry kw.; 1016 metrów kw. mają do dyspozycji kluby parlamentarne. Z obliczeń Kancelarii Sejmu wynika, że dziennie, zwłaszcza kiedy obradują obie izby parlamentu, na terenie Sejmu przebywa nawet kilka tysięcy osób: posłów, senatorów, pracowników biur, pracowników firm zewnętrznych i mediów.

(abs)