Przez pierwsze pół roku przedsiębiorcy, którzy będą mieli problemy z rejestracją w elektronicznej Bazie Danych o Odpadach będą mogli prowadzić dokumentację w wersji papierowej - taką nowelizację ustawy mają przygotować posłowie PiS. W tej bazie - która rusza 1 stycznia - muszą się zarejestrować przedsiębiorcy, którzy mają do oddania odpady inne niż komunalne.

Jak twierdzi ministerstwo klimatu w BDO powinno się zarejestrować co najmniej 350 tysięcy firm - sklepów, restauracji, czy salonów kosmetycznych.

PiS proponuje nowelizację ustawy - przez pierwsze pół roku przedsiębiorcy, którzy będą mieli problemy z rejestracją w elektronicznej Bazie Danych o Odpadach mogliby - w myśl noweli - prowadzić dokumentację w wersji papierowej.

Jednak projekt dopiero powstaje. Takie projekt mu przygotujemy, złożymy jeszcze  w tym roku i rozpatrzymy na styczniowym posiedzeniu - mówi Anna Paluch z PiS-u.

W ocenie Adam Małyszko z forum recyklingu samochodów system jest niegotowy. Do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze formularzy do testowania sprawozdawczości, która musimy pierwszą złożyć do 31 stycznia - przekonuje.

PSL chciał odsunąć wejście w życie systemu co najmniej o pół roku. To jest honorowe wyjście i dla rządu i dla przedsiębiorców, bo wszyscy tego chcą - mówi Marek Sawicki. Komisja odrzuciła ten projekt.

BDO, czyli Bazy Danych Odpadowych

Po 1 stycznia 2020 r. firmy zajmujące się gospodarką odpadową (np. transportem, przetwarzaniem, utylizacją) będą musiały znaleźć się w BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), inaczej nie będą mogły wystawiać dokumentów, przyjmować odpadów.

Wiceminister klimatu Sławomir Mazurek zapewnił na konferencji prasowej, że baza ruszy zgodnie z planem. Jesteśmy technicznie przygotowani - podkreślił.

Mazurek podkreślił, że w bazie nie muszą rejestrować się wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Wskazał, że obowiązek znalezienia się w bazie dotyczy właściwie tych firm, które do tej pory - w formie papierowej - rozliczały się z odpadów. Po pierwszym stycznia 2020 r. będą to robić w formie elektronicznej.

Przedsiębiorcy, którzy muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO

Wniosek do wpisu do Rejestru BDO muszą złożyć między innymi przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań oraz firmy przetwarzające, sprzedające i transportujące odpady.

W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru BDO muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane.

Jak sprawdzić, czy jesteśmy objęci obowiązkiem rejestracji w BDO?

Aby sprawdzić, czy jest się objętym obowiązkiem rejestracji, można wypełnić interaktywny formularz udostępniony przez BDO. ZNAJDZIESZ GO >>>TUTAJ<<<

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO mają posiadacze odpadów. Są to: 

- wytwórcy odpadów,

- osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące w posiadaniu odpadów.

Wytwórca odpadów:

- każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów,

- podmiot, który świadczy usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba że umowa o świadczenie tej usługi stanowi inaczej (jeśli do wymiany żarówki czy tonera w drukarce w swoim biurze lub zakładzie wezwiesz firmę zajmującą się tym profesjonalnie, to ona, a nie ty, będzie wytwórcą powstałych w ten sposób odpadów).

Którzy przedsiębiorcy zostaną wpisani do Rejestru BDO z urzędu?

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

- uzyskał pozwolenie zintegrowane,

- uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

- uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

- uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

- uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów,

- uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kto nie musi mieć wpisu w Rejestrze BDO?

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

- osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,

- podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:

- uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

- uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

- podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,

- transportujący wytworzone przez siebie odpady,

- rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Opracowanie: