​Istotnie zmniejszyliśmy ubóstwo wśród Polaków, szczególnie ubóstwo dzieci i rodzin wielodzietnych - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny i polityki społecznej, podsumowując trzy lata działalności swojego resortu.

Istotnie zmniejszyliśmy ubóstwo wśród Polaków, szczególnie ubóstwo dzieci, rodzin wielodzietnych - powiedziała Elżbieta Rafalska. Dodała, że w ciągu trzech lat działalności resortu znacząco poprawiła się sytuacja rodzin samotnie wychowujących dzieci i rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Jak zaznaczyła, potwierdzają to m.in. dane Głównego Urzędu Statystycznego i oceny unijne.

Rafalska dodała, że tym samym pierwszy cel socjalny został osiągnięty i "dzisiaj wiele rodzin nie wyobraża sobie, jak by to było, gdyby nie było 500 +". Podkreśliła, że program stanowi pomoc dla ponad 54 proc. polskich dzieci do 18. roku życia.

Są tacy, którzy mówią, że ten cel prodzietnościowy, który przyświecał nam, gdy wprowadzaliśmy program 500 + nie jest realizowany. Otóż proszę państwa w 2017 r. urodziło się ponad 400 tys. dzieci, to wzrost o 20 tys. Pobiliśmy tym samym nawet bardzo wysokie prognozy zakładane przez Główny Urząd Statystyczny, czy nawet to, co było zawarte w ocenie skutków regulacji naszej "pięćsetkowej" ustawy - powiedziała Rafalska.

Dodała, że w tym roku liczba urodzeń nie jest tak imponująca, jak to było w roku 2017. Zaznaczyła jednak, że w 2018 r. "liczba kobiet w wieku prokreacyjnym, a więc tych kobiet, które decydują się na rodzicielstwo spadła o 105 tys." Mówię tu o kobietach w grupie wiekowej 20-39 lat, bo w tej grupie wiekowej rodzi się 94 proc. dzieci - powiedziała.

Opracowanie: