W polskich więzieniach łamane są ustalenia Rady Europy co do kąpieli osadzonych - alarmują wizytatorzy z Krajowego Mechanizmu Prewencji. Jest to komisja działająca przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, która ocenia traktowanie polskich więźniów.

Wizytatorzy ustalili, że w Polsce więzień kąpie się raz w tygodniu, podczas gdy Rada Europy zaleca kąpiel codzienną. Niewątpliwie z pozbawieniem wolności wiąże się cały szereg niedogodności. Staramy się te dolegliwości łagodzić, przynajmniej doprowadzając ciepłą wodę do cel - wyjaśnia rzecznik poznańskiego aresztu.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości nakazuje, aby osadzeni utrzymywali należytą czystość osobistą. Nie ma jednak w Polsce przepisu, który wyjaśniałby, co oznacza "być czystym".