Kilkuset dzierżawców rolnych protestowało przed ministerstwem rolnictwa i Sejmem przeciw zapisom nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi. Protestujący złożyli petycję do prezydenta, w której apelują o zawetowanie ustawy.

Sejm skończył prace nad nowelizacją 16 września, przyjmując kilka poprawek Senatu. Zgodnie z nowelizacją, dzierżawcy posiadający ponad 300 ha ziemi będą musieli oddać do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 30 procent dzierżawionej powierzchni. Zostanie ona sprzedana rolnikom indywidualnym na powiększenie gospodarstw. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.

Protestujący nieśli transparenty z napisami "Stop działaniom ministra Sawickiego", "Rząd niszczy dobrze zorganizowane firmy", "Nie zabierajcie nam chleba", "Stop likwidacji dzierżawy gruntów rolnych SP". Dzierżawcy mieli syreny, wuwuzele i gwizdki.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Franciszka Nowaka, ustawa otwiera dostęp do ziemi rolnej dla spekulantów. Twierdził, że nowelizacja została napisana "na kolanie", a w pracach nad nią nie uczestniczyli partnerzy społeczni.