Prezydent Andrzej Duda odznaczył dziś Orderami Orła Białego założycieli i działaczy Komitetu Obrony Robotników: Mirosława Chojeckiego, Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego. "Wręczone w piątek założycielom i członkom KOR Ordery Orła Białego nadane zostały z mojej inicjatywy; prezydent ma taki przywilej" - powiedział Andrzej Duda. Dodał, że ze strony Kapituły Orderu nie było żadnej wątpliwości, co do słuszności jego decyzji.

W 46. rocznicę powstania KOR, podczas uroczystości w Belwederze, z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, prezydent - jako Wielki Mistrz Orderu - odznaczył Mirosława Chojeckiego, Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego.

Prezydent podkreślił, że ruch opozycyjny, ruch sprzeciwu wobec władz komunistycznych, jakim był KOR, mógł być śmiertelnie niebezpieczny dla jego uczestników.

Nikt wtedy nie wiedział, jakie mogą być skutki działalności opozycyjnej, jakie mogą być skutki sprzeciwu, zwłaszcza, kiedy miało się dwadzieścia kilka lat i było się człowiekiem młodym, przed którym było całe życie; który potencjalnie mógł nie skończyć studiów, mógł mieć złamane życie zawodowe. Mógł mieć złamane życie osobiste, mógł spędzić całe lata w więzieniu, co więcej, mógł zginąć mimo tego, że były czasy Gierkowskie, że wydawało się, że była odwilż, taka niby odnowiona Polska, znacznie swobodniejsza, trochę lepiej się żyło, ludzie wzięli oddech - zwrócił uwagę prezydent.

Jak zaznaczył, "wszyscy doskonale rozumieli, że żyją w kraju, który znajduje się w gestii mocarstwa, które jest za naszą wschodnią granicą i że w istocie, to na Kremlu podejmowane są decyzje co do losów tych, którzy ośmielają się sprzeciwiać, że los tych, którzy tutaj pilnują interesów sowieckich, też zależał od decyzji na Kremlu".

Andrzej Duda podkreślił, że odznaczeni Orderami Orła Białego "walczyli, żeby tego nie było". Jestem dumny, że mogę w 46. rocznicę (powstania KOR - przyp. RMF FM) wręczać panom te odznaczenia i mogę przeprosić, że wolna Polska dopiero po ponad 30 latach honoruje tym najwyższym w Polsce odznaczeniem - powiedział prezydent.

Przypomniał, że odznaczenie Orderem Orła Białego nie istniało w czasach, kiedy Polska była zniewolona w taki czy inny sposób. Nie próbowano go nawet przekształcać czy zmieniać; po prostu go nie nadawano, dlatego jest ono dla wolnej Polski tak bardzo ważne - zaznaczył Andrzej Duda.

Dziękuję za tamten niezwykły czas, za to, co państwo zrobiliście, co przecierpieliście - oświadczył prezydent Duda.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, Mirosław Chojecki to działacz opozycji antykomunistycznej, współorganizator Komitetu Obrony Robotników, odpowiedzialny za powielanie pierwszych czasopism niezależnych - "Biuletyn informacyjny" i "Komunikat KOR". Współzałożyciel Niezależnej Oficyny Wydawniczej "NOWa", największego wydawnictwa działającego poza cenzurą Na emigracji, członek Biura Zagranicznego "Solidarności".

Antoni Macierewicz to jeden z liderów opozycji antykomunistycznej, aresztowany po wydarzeniach Marca ’68, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Twórca podziemnego pisma "Głos", jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Więzień polityczny, aresztowany ponad dwadzieścia razy.

Piotr Naimski jest działaczem opozycji antykomunistycznej, współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR".

Komitet Obrony Robotników powstał 23 września 1976 roku. Było to jedno z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u. Stał się on intelektualną i organizacyjną podstawą dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", pierwszego za "żelazną kurtyną" niezależnego związku zawodowego.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymują go najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele państw obcych. Przyznaje go Prezydent RP.