Nie ma żadnego opóźnienia, jeśli chodzi o harmonogram wprowadzania programu 500+ - zapewnia szefowa rządu. W tej chwili program jest konsultowany; już niebawem zostanie przyjęty przez rząd i wtedy skierowany do prac parlamentarnych - poinformowała Beata Szydło.

Nie ma żadnego opóźnienia, jeśli chodzi o harmonogram wprowadzania programu 500+ - zapewnia szefowa rządu. W tej chwili program jest konsultowany; już niebawem zostanie przyjęty przez rząd i wtedy skierowany do prac parlamentarnych - poinformowała Beata Szydło.
Beata Szydło /Radek Pietruszka /PAP

Te konsultacje, które schodzą na poziom wojewódzki, chcemy, żeby przyniosły jak najszersze spektrum uwag (...) po to, żeby ten program spełniał oczekiwania, które w nim pokładamy - tzn. z jednej strony wsparcia materialnego dla polskich rodzin, a z drugiej strony wymiar demograficzny – mówiła Beata Szydło na konferencji prasowej.

Wierzę, że będzie to bardzo dobry program. Jeszcze raz podkreślam: wszystko biegnie zgodnie z kalendarzem - dodała.

Premier była też pytana przez internautów, czy jest planowana reforma systemu ubezpieczeń społecznych.

W tej chwili pani minister (rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta) Rafalska i ministerstwo pracuje nad programem 500+ i nad innymi projektami, które dotyczą z kolei rynku pracy. Przypomnę m.in. podwyższenie minimalnej stawki godzinowej - powiedziała Szydło. Zapowiedziała, że rząd ma też zamiar rozpocząć "debatę i eksperckie przygotowanie" do założeń reformy systemu ubezpieczeń.

Najważniejszą kwestią, która dzisiaj jest też do procedowania, to prezydencki projekt ustawy (...) obniżenia wieku emerytalnego - dodała. Mamy pewien harmonogram działań, który chcemy wypełniać (...) i na pewno wszystko to, co zakładaliśmy i co prezentowaliśmy w kampanii wyborczej będzie realizowane - zapewniła premier.

Program Rodzina 500+ przewiduje wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadzić ma to rozwiązanie, jest w konsultacjach społecznych.

Od piątku w urzędach wojewódzkich trwają konsultacje społeczne ustawy wprowadzającej program Rodzina 500+.

Konsultacje społeczne projektu mają się zakończyć pod koniec stycznia. Wcześniej projekt przeszedł przez uzgodnienia międzyresortowe. Najważniejsza zmiana, jaką wprowadzono na tym etapie, to rezygnacja z wliczania świadczenia wychowawczego do dochodu podczas ubiegania się o innego rodzaju świadczenia zależne od kryterium dochodowego (np. z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, stypendiów dla uczniów i studentów, dodatków mieszkaniowych).

Najważniejsze punkty programu 500+


- świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu na drugie i każde kolejne dziecko - bez kryterium dochodowego;

- świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje wtedy, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 złotych; jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 złotych;

- świadczenie wypłacane jest do momentu osiągnięcia przez dziecko 18 lat;

- 500 złotych - to kwota, od której nie będą odprowadzane żadne składki;

- w rodzinach po rozwodzie świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje;

- zasada "kto pierwszy ten lepszy": obowiązuje w przypadku, gdy po rozwodzie prawo do opieki ma oboje rodziców - świadczenie wychowawcze będzie wypłacane temu, kto pierwszy złoży wniosek

- świadczenie ma być wypłacane w II kwartale 2016 r.

- wniosek o świadczenie będzie można złożyć przez internet, raz w roku

- prawo do świadczenia przyznawane jest od miesiąca, w którym wpłynął wypełniony wniosek osoby ubiegającej się o pomoc

- prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 roku

- program dotyczy na takich samych zasadach dzieci adoptowanych, jak i biologicznych


(mpw)