​Kilkadziesiąt osób pikietowało w piątek w centrum Poznania przeciwko nowym przepisom łowieckim. Chodzi m.in. o możliwość polowania na prywatnych gruntach, bez konsultacji z ich właścicielem.

​Kilkadziesiąt osób pikietowało w piątek w centrum Poznania przeciwko nowym przepisom łowieckim. Chodzi m.in. o możliwość polowania na prywatnych gruntach, bez konsultacji z ich właścicielem.
Kilkadziesiąt osób pikietowało w piątek w centrum Poznania przeciwko nowym przepisom łowieckim. /Mateusz Chłystun /RMF FM

Organizatorzy pikiety sprzeciwiają się m.in. poszerzeniu listy gatunków, na które będzie można polować. Zdaniem uczestników nowe regulacje prawne w zakresie łowiectwa to "zawłaszczanie lasów przez myśliwych". 

Nowelizacja ustawy o prawie łowieckim weszła w życie 3 stycznia. Nowe przepisy zakładają, że polujący będą mogli wypraszać z pola lub lasu osoby nie biorące udziału w łowach, nawet jeśli są wśród nich właściciele danego gruntu.

Drugi artykuł specustawy zakłada z kolei, że myśliwi będą mogli domagać się też ukarania osób, które ich zdaniem przeszkadzają w polowaniu.

Zdaniem pikietujących dziś w centrum Poznania, zmiany dotkną nie tylko przeciwników polowań, ale każdego, kto znajdzie się w lesie w czasie polowań.


(ł)