61 proc. badanych rodziców deklaruje, że przynajmniej jedno dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać w tym roku szkolnym na płatne zajęcia dodatkowe. Chodzi o zajęcia odbywające się w szkole lub poza nią - wynika z raportu CBOS-u.

Zdj. ilustracyjne /CHRISTIAN BEUTLER /PAP/EPA

Wzrost odsetka rodzin zamierzających opłacać dzieciom dodatkowe zajęcia w szkole lub poza nią przekłada się bezpośrednio na zwiększenie się odsetka dzieci w wieku szkolnym, które będą korzystać z takich zajęć.

Zdecydowana większość rodziców, którzy deklarują, że będą opłacać dzieciom dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe, zamierza posłać na nie wszystkie swoje dzieci (82 proc. tej grupy).

Oznacza to, że z zajęć dodatkowych w tym roku szkolnym skorzysta 49 proc. dzieci w wieku szkolnym. W roku szkolnym 2015/2016 było to 40 proc. Najwięcej rodziców (39 proc., czyli o 9 procent więcej niż w poprzednim roku szkolnym) zamierza posyłać swoje dzieci na płatne zajęcia sportowe.

(az)