Po raz pierwszy od wielu lat Polska nie szkoli przyszłych generałów. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Akademia Sztuki Wojennej w semestrze wiosennym nie uruchomiła ani jednego kursu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej. Ukończenie takiego rocznego kursu jest niezbędnym warunkiem do awansu na pierwszy stopień generalski - generała brygady albo kontradmirała.

Akademia potwierdza, że wiosenne kursy nie zostały uruchomione, ale po wyjaśnienia odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, które rekrutuje i kieruje oficerów na szkolenia. 

W bieżącym roku akademickim (2018/2019) w Akademii Sztuki Wojennej nie są realizowane zajęcia w ramach Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (PSPO). Akademia Sztuki Wojennej jest zawsze gotowa do realizacji zadań statutowych i wynikających z tego oferowanych przez uczelnię form kształcenia. Nadmieniam także, iż Akademia Sztuki Wojennej nie prowadzi rekrutacji na kursy i studia dla żołnierzy. W związku z tym kandydaci na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej kierowani są przez Departament Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej - informuje Anita Omelczuk, kierownik Wydziału Promocji i Informacji ASzWoj.

MON odpowiada, że szkolenia i kursy są prowadzone zgodnie z zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych. W semestrze wiosennym takich potrzeb nie było. I dodaje, że polscy oficerowie się szkolą, ale na zagranicznych uczelniach. Piątka oficerów miała zostać wysłana kursy do USA i Kanady.  "W roku akademickim 2018/2019 MON skierowało 5 osób na PSPO do ośrodków Canadian Forces College w Toronto (Kanada), Air War College w Maxwell (USA), Army War College w Carlisle Barracks (USA), Naval War College w Newport (USA), National Defense University w Waszyngtonie (USA)" - zapewnia Centrum Operacyjne MON.

W maju ubiegłego roku minister Mariusz Błaszczak zlikwidował tak zwane korespondencyjne kursy generalskie. Oficerowie wybrani przez jego poprzednika, Antoniego Macierewicza, uczyli się w większości w domu, tylko część zajęć odbywając w trybie stacjonarnym.

Autor: Grzegorz Kwolek
Opracowanie: Magdalena Partyła