Polska chce zbudować własny system satelitów obserwacyjnych. Dziś w Rzeszowie podpisano list intencyjny w sprawie ich budowy. Stworzony ma zostać polski satelitarny system obserwacji Ziemi.

Jak przekonują pomysłodawcy, system pozwoli osiągnąć Polsce cybersuwerenność. Chodzi o uniezależnienie kraju od zagranicznych technologii, a w przyszłości sprzedaż polskich rozwiązań za granicę.

System wykorzystywany ma być też przez wojsko, umocnimy więc także swoją obronność - mówi Rafał Magryś, wiceprezes państwowej spółki Exatel. Można dzięki temu pracować chociażby nad logistyką, nad kwestiami optymalizacji upraw, są kwestie prognozy pogody, ale także przecież chodzi o kwestie wojskowe  - mówi.

Kwestia Kosmosu jest kwestią o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, badań naukowych czy rozwoju wielu gałęzi przemysłu. To jest przyszłość, pytanie jak się w niej odnajdziemy - mówił natomiast wiceminister obrony Marcin Ociepa.

Siłą polskiego klastra kosmicznego ma być wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego polskiej nauki. Dlatego wśród podmiotów podpisujących list intencyjny znalazły się dwie jednostki naukowe - Politechnika Rzeszowska oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.

 

 Opracowanie: