​Polacy najbardziej w tym roku obawiają się rosnących cen i ewentualnego ponownego zamknięcia gospodarki - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Spore obawy się także o polityczną wojnę i czwartą falę pandemii koronawirusa.

Respondenci zostali zapytani o to, czego obawiają się w 2021 roku.

36,6 proc. ankietowanych wskazało, że obawia się wzrostu cen. Inflacja w maju w porównaniu z majem zeszłego roku wyniosła 4,8 proc., co było najwyższym wynikiem od blisko dekady. Jeszcze wyższą inflację odnotował Eurostat, w którego badaniach przekroczyła ona 5 proc. Co ciekawe, oczekiwania inflacyjne badane przez Główny Urząd Statystyczny są najniższe od 2 lat.

Wysoko uplasowała się także obawa o "polityczną wojnę". Taką opcję wybrało 14,5 proc. ankietowanych. Od kilku lat rozmaite badania wskazują na postępującą polaryzację społeczeństwa w Polsce i radykalizację poglądów politycznych. W ostatnich miesiącach obserwujemy także zaostrzające się konflikty zarówno w obozie władzy, jak i na opozycji.

Wciąż obawiamy się wielu rzeczy związanych z pandemią koronawirusa. Wielu respondentów wskazywało także, że obawia się ponownego zamknięcia gospodarki. Taką odpowiedź wybrało 16,2 proc. badanych. Obecnie jesteśmy w trakcie luzowania obostrzeń epidemicznych, a liczba zakażeń spada, jednak nie można wykluczyć, że trend w najbliższych miesiącach się zmieni np. ze względu na rozprzestrzenianie się innych wariantów koronawirusa. Perspektywa ponownego zamknięcia szkół niepokoi 2,8 proc. ankietowanych. Czwartej fali pandemii boi się 14,2 proc. Polaków, a  6,1 proc. obawia się, że szczepionki przeciwko koronawirusowi będą nieskuteczne.


Stabilna sytuacja wydaje się jednak na rynku pracy. Wzrostu bezrobocia obawia się jedynie 1,4 proc. Polaków, a utraty pracy - 0,6 proc. Polska według badań Eurostatu w ostatnich miesiącach notowała najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Z kolei zgodnie z danymi z urzędów pracy, liczba bezrobotnych w naszym kraju spada.

0,1 proc. badanych wskazało inne powodu niepokoju. 1,1 proc. nie wie, czego się bać w 1,1 proc., a 6,2 proc. w ogóle nie ma obaw.

Większość Polaków uważa, że pandemia się nie skończyła

United Surveys zapytało także Polaków o to, czy uważają, że pandemia koronawirusa już się skończyła. Takiego zdania jest 18 proc. badanych (9,2 proc. - "zdecydowanie tak", 8,8 proc. - "raczej tak").

Znacznie więcej jest osób, które twierdzą, że do końca pandemii jeszcze daleko. Odpowiedź "raczej nie" wybrało 28,9 proc. badanych, a 50 proc. jest przekonanych, że "zdecydowanie nie".

3,1 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony 4 czerwca na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).