Kluczowe projekty rządu PiS i afery Zjednoczonej Prawicy w projekcie planu przyszłorocznych kontroli NIK. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, ten dokument - podpisany przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia - wzbudził potężny sprzeciw członków kolegium NIK nominowanych przez partię rządzącą. Trwa batalia, by na jutrzejszym posiedzeniu kolegium z planu wyrzucić niewygodne dla PiS-u kontrole.

Jeśli chodzi o wielkie projekty rządowe, NIK chce sprawdzić planowanie, nadzór i realizację budowy przekopu Mierzei Wiślanej. Do tego w planach jest punkt dotyczący finansowania przedsięwzięć służących rozwojowi elektromobilności w Polsce, a także kontrola procesu przygotowania sił zbrojnych na przyjęcie myśliwców F-35.

Izba chce się też zająć obszarami, w których pojawiało się dużo nieprawidłowości, np. wydatkami spółek Skarbu Państwa i ich fundacji na sponsoring czy usługi prawne, realizacją zadań finansowanych z funduszu zwalczania koronawirusa, poza tym działalnością spółek hodowli zwierząt nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy funkcjonowaniem Agencji Badań Medycznych.

Osobny plan dotyczy kontroli udzielania informacji publicznej przez jednostki administracji rządowej. 

Co zrobi kolegium NIK?

Dokument, do którego dotarł Krzysztof Zasada, to dopiero projekt planu. Ma być zatwierdzony podczas jutrzejszego posiedzenia kolegium NIK. Członkowie kolegium dostali go pod koniec listopada i od tego czasu, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, trwają usilne próby przedstawicieli PiS w kolegium, by zebrać większość dla odrzucenia tego projektu.

W gremium decydującym o pracach NIK jest - poza prezesem Izby - 11 osób. Jutro mają głosować nad każdym z punktów planu. Przeciwnicy Mariana Banasia, jak wynika z rozmów dziennikarza RMF FM z kontrolerami, chcą za wszelką cenę wykreślić z projektu kontrole, których efekty mogą być niewygodne dla rządu PiS.

Poniżej przedstawiamy wybrane kontrole planowe, które znalazły się w projekcie:

 • udzielanie informacji publicznej przez jednostki administracji rządowej;
 • realizacja zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
 • wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • wydatki spółek Skarbu Państwa oraz fundacji tworzonych przez te spółki na sponsoring, darowizny, usługi prawne;
 • rozwój elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych,
 • planowanie, realizacja i nadzór nad budową połączenia Zatoki Gdańskiej z Zalewem Wiślanym przez Mierzeję Wiślaną;
 • proces przygotowania sił zbrojnych do pozyskania myśliwców F-35;
 • przygotowanie państwa na zagrożenia hybrydowe;
 • działalność spółek hodowli roślin i zwierząt, nadzorowanych przez KOWR;
 • zasady dzierżawy i sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 • realizacja zadań dotyczących rozbudowy i utrzymania przejść granicznych z Białorusią i Rosją;
 • zapobieganie pożarom składowisk odpadów;
 • finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowy elektromobilności w Polsce;
 • zwalczanie i przeciwdziałanie ASF;
 • funkcjonowanie Agencji Badań Medycznych.
Opracowanie: