Nowoczesna i Partia Razem mogą stracić finansowanie z budżetu. We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła ich sprawozdania finansowe za cały ubiegły rok. Wcześniej Sąd Najwyższy potwierdził odrzucenie rozliczenia kampanii wyborczej.

Nowoczesna może stracić 19 milionów złotych, a Partia Razem - ponad 9 milionów złotych. Partia polityczna ma prawo w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprawozdania, wnieść do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW.

Jeśli jej nie wniesie lub - w razie jej wniesienia - SN ją oddali, partia traci prawo do otrzymywania subwencji w następnych trzech latach, w których jest uprawniona do jej otrzymywania.

To o tyle istotne, że wcześniejsza decyzja PKW dotycząca rozliczeń poprzedniej kampanii wyborczej, obcięła subwencje o trzy czwarte. Partie dostawałyby mniej, ale jednak mogły liczyć na pieniądze z budżetu.

Teraz przy odrzuceniu rocznych sprawozdań zarówno Nowoczesna i Partia Razem tracą wszystko, czyli sto procent subwencji. Jedyne pieniądze na jakie mogą jeszcze liczyć w tej sytuacji, to jedna czwarta dotacji, czyli refundacja  kosztów kampanii wyborczej. Są to już jednak niewielkie kwoty. W przypadku Nowoczesnej zaledwie milion złotych. Obu partiom od decyzji PKW przysługuje jeszcze odwołanie do Sądu Najwyższego.

Za co ta kara?

W przypadku Nowoczesnej podstawą do odrzucenia sprawozdania finansowego było m.in. przelanie blisko 2 mln zł (1 mln 971,5 tys. zł) bezpośrednio z rachunku partii na rachunek komitetu wyborczego utworzonego w wyborach parlamentarnych w 2015 r. Przelanie środków na kampanię wyborczą z pominięciem rachunku funduszu wyborczego naruszyło przepisy ustawy o partiach politycznych i jest przesłanką do odrzucenia sprawozdania finansowego partii. PKW informuje, że w wyjaśnieniach pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego Nowoczesnej wskazano, że przekazanie środków z rachunku bieżącego partii "było efektem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności oraz zmęczenia i działania pod wpływem stresu przez osobę dokonującą elektronicznego przelewu tych środków na rzecz Komitetu".

Komisja zaznacza jednak, że przesłanki odrzucenia sprawozdania finansowego w ustawie o partiach politycznych "mają charakter kategoryczny i nie pozostawiają żadnego marginesu na ocenę stopnia ich naruszenia lub tego, czy nastąpiło ono wskutek umyślnego działania osoby dokonującej wpłaty na rzecz Komitetu, czy też osoba ta działała pod wpływem zmęczenia lub stresu" - czytamy w uzasadnieniu do uchwały PKW. "Nie ma też znaczenia dla oceny sprawozdania finansowego partii politycznej wysokość kwoty środków pozyskanych z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych, a także ich stosunek do ogólnej sumy przychodów" - napisano.

Partia Razem nieprawidłowo, z pominięciem rachunku funduszu wyborczego (5 sierpnia 2015 r.) przelała na rachunek komitetu wyborczego 10 tys. zł. Komisja informuje, że w wyjaśnieniach pełnomocnika finansowego Partii Razem wskazano, że nieprawidłowej wpłaty środków "dokonano pomyłkowo, a po wykryciu błędu w dniu 3 września 2015 r. niezwłocznie dokonano zwrotu środków pozyskanych z niedozwolonego źródła". PKW zaznacza w uzasadnieniu do uchwały, że nastąpiło to jednak po wydatkowaniu środków z rachunku Komitetu. Również w przypadku Partii Razem PKW podkreśla, że przepisy dotyczące przesłanek do odrzucenia sprawozdania finansowego partii "mają charakter kategoryczny i nie pozostawiają żadnego marginesu na ocenę stopnia ich naruszenia lub tego, czy nastąpiło ono wskutek umyślnego działania osoby dokonującej wpłaty na rzecz Komitetu, czy też osoba ta działała pod wpływem błędu" - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

(ug)