Od kilkunastu tygodni nie ma możliwości nadawania tytułów profesora - ustalił reporter RMF FM. Na rozpatrzenie czeka ponad sto takich wniosków. "Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów nie działa we właściwy sposób" - mówi RMF FM przewodniczący Komisji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do zadań Prezydium Komisji należy m.in. wysyłanie wniosków o nadanie tytułów profesorskich do prezydenta, czy też przyznawanie uczelniom uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Takich spraw jest ponad 20.

Od kilkunastu tygodni nie ma możliwości nadawania tytułów profesora - ustalił reporter RMF FM. Na rozpatrzenie czeka ponad sto takich wniosków. "Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów nie działa we właściwy sposób" - mówi RMF FM przewodniczący Komisji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do zadań Prezydium Komisji należy m.in. wysyłanie wniosków o nadanie tytułów profesorskich do prezydenta, czy też przyznawanie uczelniom uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Takich spraw jest ponad 20.
Zdj. ilustracyjne /Marcin Obara /PAP

Do paraliżu prezydium doprowadził przede wszystkim brak decyzji premier w sprawie nowego przewodniczącego. W grudniu skończyła się pierwsza kadencja dotychczasowego - profesora Antoniego Tajdusia. Po jej zakończeniu naukowcy wybrali nowy skład prezydium i wyłonili, zgodnie z dotychczasową ustawą, dwóch kandydatów na przewodniczącego - profesora Tajdusia i profesora Grzegorza Węgrzyna. Żaden nie uzyskał akceptacji - mówi profesor Jan Szmidt. Wyłoniono dwóch, żeby pani premier miała wybór. Pani premier - jak rozumiem, bo nie rozmawiałem z nią, ale wiem - na żadnego z nich nie bardzo chce się zgodzić - dodaje.

W dodatku od kilku miesięcy w Sejmie jest rządowy projekt zmiany ustawy o stopniach naukowych, który daje premier możliwość swobodnego wyboru nowego szefa Centralnej Komisji. Na początku marca projekt utknął w podkomisji. Kilka dni później Centralna Komisja wstrzymała prace Prezydium. W komunikacie tak tłumaczy swoją decyzję. "(...) toczy się proces legislacyjny, nowelizujący art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882 i 1311), przedmiotem którego jest zmiana dotychczasowego sposobu powołania jej Przewodniczącego. Do czasu zakończenia tej procedury i powołania przez Prezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Centralnej Komisji, a tym samym ukonstytuowania się Prezydium Centralnej Komisji, nie mogą być podejmowane uchwały, o których mowa w § 8 Statutu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 4 czerwca 2012 r.".

Ministerstwo Nauki, które RMF FM zapytało o paraliż Centralnej Komisji, rozkłada ręce. Wpływ ministerstwa jest niewielki, Komisja podlega Kancelarii Premiera - tłumaczy profesor Aleksander Bobko. Przyznaje, że niepokoi go, że komisja nie działa i zamierza "pozostać w niepokoju". Jednocześnie przyznaje, że resort jest zaskoczony utknięciem nowelizacji ustawy w Sejmie. Mamy nadzieję, że to chwilowe - dodaje wiceminister.

(az)