Uniwersyteckie LO w Toruniu oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie uplasowały się na pierwszym miejscu listy najlepszych w Polsce liceów i techników 2020 roku. Ranking przygotował miesięcznik "Perspektywy".

W rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej - czytamy na Onecie. 

Ogólnopolski Ranking Liceów Perspektywy 2020:

1. Uniwersyteckie LO w Toruniu

2. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

3. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

4. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

5. XIII LO w Szczecinie

6. LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

7. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

8. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

9. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

10. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

11. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego w Warszawie

12. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie

13. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie

14. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie

15. VI LO z Oddz. Dwujęz. im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). Uwzględnione zostały także osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Ogólnopolski Ranking Techników Perspektywy 2020:

1. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie

2. Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu

3. Tech. Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Pol. w Gd. w Krakowie

4. Tech. Nowoczesnych Technologii im. J. Pawła II w Kleszczowie

5. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie

6. Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy

7. Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 "Budowlanka") w Zielonej Górze

8. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (ZS nr 5) w Lublinie

9. Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu

10. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie

Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.).

Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ Ranking "Perspektyw" 2019: "Staszic" króluje wśród szkół ponadgimnazjalnych