Jeszcze tylko 5 dni pozostało na dopisanie się do spisu wyborców. To bardzo ważna informacja dla tych, którzy chcą głosować 9 października poza miejscem zameldowania.

Aby się dopisać, wystarczy zgłosić się do urzędu miasta, w którym obecnie mieszkamy, ale z różnych względów nie jesteśmy tam zameldowani. Nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń: wypełnia się jedynie oświadczenie.

We wniosku o dopisanie do spisu wyborców wpisujemy imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL i adres zamieszkania. Do spisu mogą się także dopisać osoby, które nigdzie nie są zameldowane. Więcej czasu na załatwienie formalności mają Ci, którzy w dniu wyborów będą poza miejscem zamieszkania. Również trzeba zgłosić się do urzędu gminy.

Odebrać zaświadczenie z miejsca pobytu stałego, tam gdzie jesteśmy i z takim zaświadczeniem możemy wtedy głosować w każdym miejscu , gdzie się znajdziemy. Jak dodaje Elżbieta Bauer z urzędu dzielnicy na warszawskiej Pradze -Północ do tej pory urzędnicy wydali kilkaset takich zaświadczeń. Można je odbierać do 30 września.