​Czy ponad tysiąc pracowników Polskiej Grupy Górniczej uprawnionych do osłon socjalnych będzie mogło z nich skorzystać? W tym miesiącu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń miał zostać przekazany wraz z uprawnionymi górnikami likwidowany Ruch Pokój kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Górnicy mieli wziąć odprawy lub przejść na urlopy górnicze, ale PGG nie porozumiała się z bankami w sprawie zastawionego majątku, który miał trafić do SRK. Rozwiązaniem może być zatrudnienie ponad tysiąca osób w JSW... na jeden dzień.

Ponad tysiąc pracowników PGG po przejściu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń miało skorzystać z osłon przewidzianych w tzw. ustawie górniczej, czyli urlopów przedemerytalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych w wysokości 120 tys. zł. Te osoby miały trafić do SRK wraz z przekazywanym przez PGG majątkiem likwidowanego Ruchu Pokój kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Cała operacja miała odbyć się w grudniu, ale formalności się przedłużają. 

Według nieoficjalnych informacji chodzi o środki, jakie PGG miałaby zapłacić  bankom - obligatariuszom spółki za zdjęcie zastawów, jakimi obciążony jest przekazywany do SRK majątek. Porozumienia PGG z bankami w tej sprawie nie ma, a pracownicy czekają. Z nieoficjalnych informacji wynika, że górnicy z PGG mogą zostać na jeden dzień zatrudnieni w JSW, która na początku roku wraz z przekazywaną do SRK częścią swojego majątku może przenieść tam również pracowników. 

Do tej pory mowa była o ok. 900 osobach z JSW. 

Niecodzienna operacja zakłada, że mieliby do nich dołączyć zatrudnieni "na chwilę" pracownicy PGG. Wcześniej jednak górnicy z Polskiej Grupy Górniczej muszą złożyć wypowiedzenia, spółka nie może ich zwolnić. Na razie ani PGG, ani JSW nie informuje oficjalnie o szczegółach operacji.