Decyzję o kolejności umieszczenia wniosków mniejszości w sprawozdaniu z prac komisji śledczej badającej aferę Rywina podejmie marszałek Sejmu. Tym samym Józef Oleksy zażegna konflikt między Tomaszem Nałęczem i Anitą Błochowiak. Spór dotyczył kształtu sprawozdania.

Józef Oleksy doznał olśnienia – sięgnął do regulaminu Sejmu i uznał, że tylko on jako marszałek może przesądzić o kolejności głosowani tzw. wniosków mniejszości, zakładających istnienie grupy trzymającej władzę. A to właśnie – przypomnijmy – dzieliło posłów. Problemu więc nie ma i co ważne – inicjatywa leży po stronie Sojuszu.

Nie będę się z tym speszył - przyznaje Oleksy. Nie wiadomo więc, kiedy rozpocznie się debata i głosowanie. Nie wiadomo. Niejasne są także reguły, wg jakich posłowie mieliby głosować. Wariantów jest kilka.

Może się zakończyć tym, że głosowany będzie tylko raport Błochowiak, w którym nie ma ani słowa o GTW. Sposobem głosowania ma się w najbliższy wtorek zająć Prezydium Sejmu.