Od 26 czerwca dzieci będą musiały posiadać własny dokument podróży. Oznacza to, że nie będzie już możliwe przekraczanie granic na podstawie wpisu w paszporcie rodzica.

Nowe dokumenty umożliwiające wyjazdy zagraniczne muszą mieć wyrobione maluchy, które były wpisane do paszportów rodziców przed 28 sierpnia 2006 roku. Dotychczasowe wpisy dzieci do paszportów stracą swoją ważność. Warto jednak zaznaczyć, że dokument podróży rodziców nadal pozostanie ważny.

Dziecku można wyrobić paszport normalny, tymczasowy lub dowód osobisty. Ten ostatni dokument pozwala przekraczać granice państw Unii Europejskiej. Z paszportem dziecko będzie mogło pojechać wszędzie.

Wydziały spraw obywatelskich w urzędach wojewódzkich mają priorytetowo traktować wnioski o wydawanie paszportów dla dzieci. Mimo to osoby, które planują w tym roku wakacyjny wyjazd za granicę, już teraz powinny zacząć starania o dokument.

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca 2012 roku wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej.