Gdańsk i Kowno na Litwie dzieli 600 km, ale dzisiaj połączył je niezwykły koncert - na karilliony. Litwini zgromadzeni w Kownie usłyszeli to samo, co mieszkańcy Gdańska w kościele św. Katarzyny.

Na obu instrumentach muzycy grają tę samą melodię. Przed gdańskim kościołem ustawiony był telebim, więc można było zaobserwować co dzieje się w obu miejscach i usłyszeć muzykę graną zarówno w Polsce, jak i na Litwie.

Karillion to niezwykły instrument. Dzwony poruszane są dzięki uderzeniom pięści w specjalne kołki, które są klawiaturą. Niestety kościół św. Katarzyny po pożarze w maju 2006 r. nie wygląda najlepiej. Zadaszony zostanie najprawdopodobniej w przyszłym roku, a jego konserwacja potrwa jeszcze kilka lat. Na dokończenie remontu potrzeba jeszcze 15 mln zł.