​Nawet 170 obiektów budowlanych mogło powstać niezgodnie z przepisami prawa przy wyciągach narciarskich w powiecie tatrzańskim - to wynik kontroli, jaką przeprowadzili inspektorzy nadzoru budowlanego po tragicznym wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej. Przeszło dwa tygodnie temu trzy kobiety zginęły przygniecione dachem zerwanym przez wichurę z wypożyczalni nart, która okazała się samowola budowlaną.

Zakopiańscy inspektorzy nadzoru budowlanego odwiedzili niemal wszystkie stacje narciarskie w Zakopanem i najbliższych miejscowościach. Ustaliliśmy, że w tym rejonie jest około 170 tak zwanych tymczasowych obiektów budowlanych. To są obiekty nietrwale związane z gruntem. Najczęściej pełnią one funkcję pawilonów gastronomicznych, sprzedaży pamiątek czy wypożyczalni nart - mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Jan Kęsek. To nie muszą być wszystkie budki postawione przy wyciągach. Wszystkie one zostały zinwentaryzowane. Ustalono na jakich działkach stoją, jakie mają wymiary i przygotowano dokumentacje fotograficzną. 

Część właścicieli zgłosiła, że obiekty te wybudowała legalnie, czyli na podstawie zgłoszenia. Zostanie to zweryfikowanie. Lista tych obiektów z numerami działek zostanie teraz przesłana do starostwa powiatowego z prośbą o zweryfikowanie czy obiekty te zostały wykonane legalnie i zgłoszone. W przypadku pozostałych zostanie wszczęte postępowanie, w zależności od tego w jakim terenie się znajdują. Jeśli są to tereny do tego przeznaczone - tereny budowlane, wyciągów - to będzie procedura legalizacyjna, a jeżeli przepisy nie będą tego umożliwiać - czyli okaże się, że to są tereny zielone - to będzie doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem przez nakaz rozbiórki takiego obiektu - mówi inspektor Kęsek. 

Procedura może jednak być długa, bo do każdego przypadku należy podejść indywidualnie. Nie można ich rozpatrywać "hurtowo". To każdego obiektu będzie wszczęte osobne postępowanie, będą rozsyłane wezwania i zbierane dowody. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy można się spodziewać, ze co najmniej 70 procent z ewidencjonowanych obiektów jest samowolami budowlanymi. część ich właścicieli okazuje zgłoszenia sprzed kilku lat. A przepisy mówią, że tego typu tymczasowe obiektu, powinny być rozebrane po 180 dniach. 

Na razie nie rozebrano nawet prowizorycznej wypożyczalni nart w Bukowinie Tatrzańskiej, a której zerwany był dach. Nakaz rozbiórki może być wystawiony dopiero po zebraniu wszystkich dowodów. na razie przesłuchano właściciela terenu, na którym stoi. W przyszłym tygodniu ma być przesłuchany inwestor. Inspektor musi umożliwić stronom wypowiedzenia się w  tej sprawie. Tak przewiduje procedura przewidziana Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Opracowanie: