​Do najlepiej ocenianych profesji, względem uczciwości i rzetelności zawodowej należą: naukowcy, pielęgniarki, informatycy oraz nauczyciele i dentyści. Po drugiej stronie osi znajdują się urzędnicy państwowi wyższego szczebla, czyli posłowie i politycy - tak wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego w lutym.

​Do najlepiej ocenianych profesji, względem uczciwości i rzetelności zawodowej należą: naukowcy, pielęgniarki, informatycy oraz nauczyciele i dentyści. Po drugiej stronie osi znajdują się urzędnicy państwowi wyższego szczebla, czyli posłowie i politycy - tak wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego w lutym.
Niektóre z najlepiej ocenianych profesji /Daniel Bockwoldt /RMF FM/PAP

W badaniu CBOS, ankietowani oceniali uczciwość i rzetelność zawodową w pięciostopniowej skali (od "bardzo nisko" do "bardzo wysoko"). Środek stanowiła ocena "średnio, przeciętnie".

Naukowcy plasują się na pierwszej pozycji ze średnim wynikiem 3,75, następną lokatę zajmują pielęgniarki, które uzyskały średnią 3,71. Na trzecim miejscu znaleźli się informatycy ze średnią 3,56. Wyprzedzili oni uczciwość i rzetelność zawodową nauczycieli, których respondenci ocenili średnio na 3,53.

Nieco powyżej środka skali lokują się także stomatolodzy, rzemieślnicy, sprzedawcy w sklepach, lekarze, policjanci oraz kupcy. 

Komu ufamy najmniej?

Duchowni uzyskali średnią 2,83 - co otwiera pulę przedstawicieli zawodów, których uczciwość i rzetelność zawodową częściej oceniano negatywnie niż pozytywnie.

Im dalej, tym gorzej - urzędników państwowych wyższego szczebla nisko ocenia 35 proc. ankietowanych. Biorąc pod uwagę wszystkie głosy, przedstawicieli tej profesji oceniano średnio na 2,61.

Pracę posłów na Sejm nisko oceniło 54 proc. ankietowanych. Parlamentarzyści uzyskali średnią ocenę 2,23.

Na samym końcu stawki znaleźli się politycy, którym niskie noty przyznało aż 61 proc. biorących udział w badaniu. Średnia ocena przyznana przedstawicielom tego zawodu to jedynie 2,12.

Sondaż CBOS został przeprowadzony na początku lutego, na liczącej 1000 osób próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(hk)