"Polskie kopalnie mogą zwiększyć wydobycie, ale jest to proces długotrwały. Tej zimy musimy wspierać się importem" - powiedziała minister klimatu Anna Moskwa. Jak dodała, węgiel kupuje się przed sezonem grzewczym, stąd pomysł dodatku węglowego.

Jak mówiła Anna Moskwa w Polsat News, dziś w polskich kopalniach trwają działania optymalizujące, jak wydłużenie czasu pracy, czy szybszy wywóz. Jesteśmy w stanie zwiększyć wydobycie, ale nie w trzy miesiące, to jest kwestia 12, 15 czy 18 miesięcy - mówiła, dodając, że "jeżeli chodzi o tę zimę, musimy wspierać się importem".

Jak przypomniała minister, przez lata większość gospodarstw domowych zaopatrywała się w węgiel rosyjski. Wraz z wprowadzeniem embarga ten węgiel będzie zastępowany węglem, który teraz do Polski płynie i stopniowo będzie do polskich gospodarstw trafiał - powiedziała.

"Węgiel trzeba kupować przed sezonem"

Dziś Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, przewidującą 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla do ogrzewania.

Na dzisiaj najbardziej istotne było to, aby wesprzeć tych, którzy muszą kupić węgiel. Nie mogliśmy zapomnieć o tej grupie, stąd ta szybka reakcja - mówiła minister, dodając, że węgiel trzeba kupować przed sezonem, czyli właśnie teraz.

Pytana o grupę gospodarstw, które wymieniły ogrzewanie węglowe na inne, i w efekcie nie dostanie na mocy ustawy wsparcia takiego, jak te ogrzewające się węglem, minister Moskwa odparła, że grupa ta dostała na wymianę dotacje, wsparcie z programu Czyste powietrze, czy ulgę termomodernizacyjną.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

O dodatek będzie można wnioskować najwcześniej od połowy sierpnia. Za wypłatę świadczenia odpowiadać będą samorządy.

Wniosek ma być składany do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w którym mieszka osoba ubiegająca się o dodatek. 

Wnioskodawca musi podać podstawowe dane: imię, nazwisko, obywatelstwo i numer PESEL - a jeśli go nie ma, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Obowiązkowo trzeba podać też adres zamieszkania i nieobowiązkowo - numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 

Jeśli wypłata ma być dokonana przelewem - należy podać numer konta bankowego. Należy też ujawnić dane osób, z którymi mieszkamy. Trzeba również wybrać główne źródło ogrzewania.

Do wniosku dołączamy oświadczenie, że podane przez nas informacje są zgodne z prawdą.

Wzór wniosku

Oto wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Warunki otrzymania dodatku węglowego

Każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ciepła jest węgiel, brykiet lub pellet ma prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tysięcy złotych. Wysokość tej kwoty jest niezależna od zarobków. 

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W obecnych warunkach rynkowych za 3 tysiące złotych można obecnie kupić mniej więcej jedną tonę węgla. Do ogrzania domu zimą potrzeba mniej więcej czterech ton. W efekcie pomimo rządowej pomocy zwykła polska rodzina - za sprawą drożyzny - w tym roku będzie musiała wydać na węgiel trzy razy więcej niż przed rokiem.

Pieniądze na węgiel nie sprawią też, że będzie go więcej. Rocznie polskie gospodarstwa domowe zużywają około 15 milionów ton tego surowca, z czego połowę sprowadzaliśmy głównie z Rosji, co teraz stało się niemożliwe.

Kiedy już dodatek zostanie przyznany, będzie zwolniony z podatku i wyłączony z egzekucji.

Szykowany dodatek węglowy będzie jednorazowy. Wnioski będzie można składać zaraz po wejściu w życie ustawy, do 30 listopada.