Skarga nadzwyczajna Zbigniewa Ziobry w sprawie odmowy zarejestrowania Marszu Niepodległości jest już w Sądzie Najwyższym. Została ona ekspresowo przekazana przez Sąd Apelacyjny. To ustalenia dziennikarza RMF FM Mariusza Piekarskiego. Czas ma tu znaczenie, bo marsz będzie nielegalny, chyba, że Sąd Najwyższy uwzględni skargę Prokuratora Generalnego.

Teoretycznie, jak wskazuje nasz dziennikarz, otwiera to drogę do rozpatrzenia skargi przed 11 listopada, bo prezes Izby może wyznaczyć skład orzekający, który rozpatrzy skargę ministra Ziobry.

Może być wyznaczony termin, nawet jutro lub w środę.

Problem polega na tym, że poza skargą ministra Ziobry skład orzekający powinien mieć stanowiska stron - w tym warszawskiego ratusza, który doprowadził przed sądami powszechnymi do uznania, ze marsz nie może być dalej cykliczny.

Sąd musi wystąpić o taką opinią i trudno spodziewać się, by stołeczny ratusz spieszył się z dostarczeniem stanowiska przed 11 listopada.

Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego

Prokurator Generalny wniósł w piątek do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną, w której zawnioskował o uchylenie decyzji sądu zakazującej rejestracji Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Ziobro wnioskował jednocześnie o wstrzymanie tej decyzji sądu.

Jak wskazano wówczas w komunikacie, przyjęcie przez sądy nieprawidłowej wykładni przepisów "doprowadziło do ograniczenia wolności zgromadzeń gwarantowanej w art. 57 Konstytucji RP". 


Kilka wyroków

Warszawski sąd apelacyjny 29 października utrzymał w mocy uchylenie decyzji wojewody mazowieckiego o rejestracji cyklicznego wydarzenia Marsz Niepodległości. Dwa dni wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji tego cyklicznego wydarzenia. Tym samym SO uwzględnił odwołanie warszawskiego ratusza w tej sprawie.

Mimo negatywnej decyzji władz stolicy oraz sądu, organizatorzy Marszu Niepodległości zapowiedzieli, że to wydarzenie się odbędzie. 11 listopada o godz. 13.00 demonstracja ma wyruszyć z ronda Dmowskiego w kierunku błoni wokół Stadionu PGE Narodowego.Opracowanie: