​Lubelskie CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi śledztwo ws. wręczania łapówek od przedstawicieli firm biorących udział w przetargach organizowanych przez 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Politechniką SP ZOZ w Lublinie. Materiał zgromadzono przy współudziale Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

​Lubelskie CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi śledztwo ws. wręczania łapówek od przedstawicieli firm biorących udział w przetargach organizowanych przez 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Politechniką SP ZOZ w Lublinie. Materiał zgromadzono przy współudziale Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Zdj. ilustracyjne /CBA

Za pieniądze pracownik szpitala konsultował z firmami specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Ograniczał także krąg podmiotów biorących udział w przetargu oraz możliwości uzyskania przez szpital najkorzystniejszej oferty.

W wyniku akcji zatrzymano kierownika jednej z pracowni diagnostyki lubelskiego szpitala. Działania związane z ustawianiem przetargów dotyczą 2017 roku. Chodzi o dostawę aparatury i sprzętu medycznego USG za 850 tys. zł od warszawskiej firmy, będącej wyłącznym przedstawicielem jednej z japońskich marek w Polsce.

CBA zatrzymała także dyrektora handlowego tej firmy. Za łapówki miała też być zapewniona firmie przychylność w zakresie przyszłych przygotowań szpitala.

Łapówkami były nie tylko pieniądze, ale także pobyt wypoczynkowy.

Zatrzymani po doprowadzeniu do prokuratury usłyszą zarzuty korupcyjne. Lubelscy agenci CBA przeszukują mieszkania podejrzanych oraz miejsce pracy kierownika oraz zabezpieczają dokumentację w szpitalu. 

(az)