​Mediacja nadzieją zarządu Polskiej Grupy Górniczej na zakończenie protestu górników. Na poniedziałek, 10 stycznia, władze spółki wyznaczyły termin spotkania z mediatorem. Zaproszenie na mediację otrzymały górnicze związki zawodowe, które od kilkudziesięciu godzin blokują tory do kopalń. Blokada zakończy się w czwartek, 6 stycznia, o godzinie 7:00, ale możliwe jest jej przedłużenie.

Środowy poranek w Polskiej Grupie Górniczej rozpoczął się spotkaniem sztabu protestacyjnego górniczych związków zawodowych. Od ponad doby górnicy blokują transport węgla ze wszystkich kopalni PGG do elektrowni i elektrociepłowni, ich akcja ma zakończyć się w czwartek, 6 stycznia, o godzinie 7:00. Już teraz nie wykluczają przedłużenia blokady.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, wczoraj wieczorem odbyły się niezapowiadane wcześniej rozmowy z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, ale nic nie przyniosły i związkowcy nie kryją rozczarowania.

Kalendarium protestów:

20 grudnia, poniedziałek

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) wraz z czterema innymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi na szczeblu PGG (m.in. Wolne Związki Zawodowe Sierpień'80) weszli do siedziby PGG, gdzie czekali na spotkanie z zarządem. Związki zawodowe domagają się rekompensat dla górników za pracę w weekendy i w nadgodzinach lub też wypłaty jednorazowego świadczenia. Oczekują wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w spółce do 8200 zł, wobec 7829 zł obecnie.

21 grudnia, wtorek

Odbyły się rozmowy związkowców z władzami PGG. Zakończyły się fiaskiem i podpisaniem protokołu rozbieżności. Po południu rozpoczęła się blokada torów, którymi transportowany jest węgiel z kopalń PGG.

22 grudnia, środa

Zakończyła się większość blokad torów do kopalń. Około godziny 13:00 związkowcy opuścili budynek PGG. Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik zaprosił związkowców na rozmowę we wtorek, 28 grudnia.

23 grudnia, czwartek

Zakończyła się ostatnia z blokad górniczych - w kopalni Chwałowice w Rybniku. 

24-27 grudnia

Przerwa w proteście.

28 grudnia, wtorek

Spotkanie Piotra Pyzika ze związkami górniczymi. Związkowcy byli rozczarowani brakiem konkretów ze strony wiceministra aktywów państwowych. Ten zapewniał, że ciąg dalszy rozmów będzie mógł się odbyć po przyjęciu przez parlament ustawy górniczej. Związkowcy zapowiedzieli rozpoczęcie protestu i kolejnych blokad torów na wtorek, 4 stycznia.

29 grudnia-3 stycznia

Przerwa w sporze zbiorowym.

4 stycznia, wtorek

Rozpoczęcie 48-godzinnej blokady torów w kopalniach PGG. Władze Polskiej Grupy Górniczej zaprosiły związki zawodowe na spotkanie z mediatorem, które wyznaczono na poniedziałek, 10 stycznia. Górnicze związki zawodowe spotkały się z zarządem PGG. Rozmowy nie przyniosły żadnego rozstrzygnięcia.

5 stycznia, środa

Związkowcy podjęli decyzję o kontynuacji protestu.

Plany

11 stycznia w kopalniach odbędą się masówki, 12 i 13 stycznia przeprowadzone zostanie referendum strajkowe, a od 17 stycznia związkowcy wrócą na tory. Tego dnia związkowcy zamierzają całkowicie i do odwołania zablokować wysyłkę węgla do elektrowni z kopalń Polskiej Grupy Górniczej.