Grupa Bauer - właściciel RMF FM - podpisała umowę w sprawie nabycia pakietu większościowego akcji jednego z największych polskich portali Interia.pl.

W poniedziałek spółka Bauer Media Invest GMBH podpisała umowę z firmą Comarch S.A., na mocy której Comarch S.A. zobowiązał się do sprzedania Bauer Media w publicznym wezwaniu akcji Interia.pl S.A. Nabywane akcje łącznie z akcjami już posiadanymi przez podmioty zależne Bauer Media, zapewnią 89.4 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Interia.pl S.A.

Przyjęcie Interia.pl jest dla Grupy Bauer kolejnym ważnym krokiem w rozwoju strategii multimedialnej. Dostrzegamy duży potencjał synergii między prasą, radiem i Internetem w zakresie tworzenia treści redakcyjnych, szerokiej oferty reklamowej i wzajemnej promocji. Wysoka aktualna pozycja Interia.pl w rankingu najważniejszych polskich portali stwarza solidne podstawy do nadania temu procesowi wysokiej dynamiki - powiedział Witold Woźniak, prezes Grupy Bauer.