Pokaż Bezpieczny Powrót 2012 na większej mapie

Zmiany w organizacji ruchu w Gorzowie Wielkopolskim 29 października - 1 listopada:

1. Ograniczenie ruchu na ul. Żwirowej w dniach:

29.10. - 30.10. - w godz.10.00-18.00, 31.10. - 01.11. - w godz. 7.00-20.00,

Ograniczenia ruchu nie dotyczą pojazdów uprzywilejowanych autobusów MZK oraz taksówek osobowych dowożących osoby niepełnosprawne ruchowo. O ruchu pozostałych pojazdów decydować będą funkcjonariusze policji drogowej.

2. Ograniczenie ruchu kołowego w dniach 29.10. - 01.11. na ul. Kosynierów Gdyńskich - priorytet mają autobusy, inwalidzi. Wjazd pojazdów taxi osobowe wyłącznie za zgodą funkcjonariuszy policji drogowej.

3. Dojazd w dniach 29.10. - 01.11. do parkingu dla samochodów osobowych przy bramie "B" ustala się wyłącznie od strony Chwalęcic.

4. W dniach 30.10. (godz. 15.00) - 01.11. wyjazd z ul. Roosevelta na skrzyżowanie z ul. Kosynierów Gdyńskich w kierunku ul. Słowiańskiej - bez zmian i ograniczeń, natomiast wjazd w kierunku ul. Żwirowej (prawoskręt) - ograniczony wyłącznie dla pojazdów wymienionych w pkt. 2. - nakaz jazdy prosto i w lewo. Wyjazd z ul. Słowiańskiej na skrzyżowanie ul. Słowiańska - Kosynierów Gdyńskich - brak lewoskrętu - nakaz jazdy na wprost i w prawo.

5. W dniach 31.10-01.11 od kładki łączącej ul. Marcinkowskiego z cmentarzem dopuszcza się parkowanie po prawej stronie jezdni ul. Słowiańskiej za drugim wyjazdem ze "Słowianki'' (jezdnia północna).

6. Wyjazd z ul. Błotnej w ul. Żwirową - w dniach 31.10. - 01.11. zamknięty. (nie dotyczy mieszkańców)

7. W dniach 31.10. - 01.11. ustawiona będzie bariera z zakazem ruchu i tabliczką "Nie dot. mieszkańców" przy ul. Owocowej od ul. Żwirowej.

8. W dniach 29.10.-01.11. dopuszcza się parkowanie samochodów na parkingu niestrzeżonym na "placu cyrkowym" w Parku Słowiańskim. Przy czym w przypadku zapełnienia parkingów, funkcjonariusze Policji zamkną ruch na ul. Kos. Gdyńskich - odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Roosevelta. Ponadto udostępnione będą - parkingi przy PWiK oraz przy Markecie "Products" do którego dojazd ustanawia się wyłącznie od strony Chwalęcic.

9. Kursowanie autobusów:

MZK uruchomi od dnia 27.10. - 04.11. linię autobusową "C" - przystanek początkowy -"Mieszko" (zatoka autobusowa przy ul. Kos. Gdyńskich u wylotu ul. Krzywoustego), końcowy - pętla autobusowa przy bramie "B" nowej części cmentarza. Autobusy będą zatrzymywały się przy bramie "A" na wysokości Zakładu Kamieniarskiego.

Przystanek dla autobusów normalnej komunikacji (linia 100, 101, 104, 124) 01.11. przed zatoką "Mieszko".

Linie 132 i 105 zostaną uruchomione w dniu 01.11.

10. Linia 132, 105, 111, C w dniu 1.11. kursują bezpłatnie.

11. W dniach 31.10.-01.11. nie będzie możliwości wjazdu pojazdów osób niepełnosprawnych na teren Cmentarza.

12. Straż Miejska w porozumieniu z Policją i MZK będzie pełniła nadzór nad prawidłowym sposobem parkowania oraz nad handlem w okolicach cmentarza.