Reporterzy RMF FM wielokrotnie informowali o błędzie w systemie viaTOLL, który powodował wielokrotne naliczanie opłat za przejazd. Tylko w sierpniu od kierowców ciężarówek wpłynęło do wykonawcy systemu 980 skarg.

80 proc. z nich zostało rozpatrzonych. Jak ustalił reporter RMF FM Paweł Świąder, Kapsch uznał, że zdecydowana większość kierowców miała rację w sprawie wielokrotnego naliczania opłat. Teraz firma Kapsch zaczyna zwracać niesłusznie pobrane pieniądze. Kwoty jakie odzyskują kierowcy są różne i zależą od wielkości firmy transportowej. Jeśli ktoś ma tylko jedną ciężarówkę, może otrzymać kilkaset złotych zwrotu. Jeśli samochodów jest więcej, może chodzić nawet o kilkanaście tysięcy złotych.

Początkowo Kapsch bagatelizował problem. Jego pracownicy twierdzili, że problem jest jednostkowy, później twierdzono, że chociaż kilkukrotne naliczanie tych samych opłat widnieje w systemie dla kierowców, ale żadne sumy pieniędzy nie zostały pobrane. Dopiero po kilkunastu dniach firma przyznała, że pieniądze mogły być niesłusznie pobrane i teraz właśnie są zwracane. Dorota Prochowicz Kapscha zapewnia reportera RMF FM, że firma nie czeka już na reklamacje od kierowców, tylko sama sprawdza i wyszukuje błędy w naliczaniu opłat. Szkoda, że stało się tak dopiero po nagłośnieniu sprawy przez naszych dziennikarzy.