Kilkadziesiąt osób protestowało przed Sejmem przeciwko "lex Czarnek", czyli ustawie zmieniającej Prawo oświatowe. Byli to nauczyciele, związkowcy, ale też uczniowie warszawskich szkół. Szef resortu edukacji Przemysław Czarnek poinformował wcześniej, że ministerstwo wycofuje się z pomysłu zwiększenia liczby przedstawicieli kuratorów w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły. Oznacza to, że nie zostanie wzmocniona rola kuratora oświaty w tej kwestii.

Zgromadzeni przed Sejmem skandowali m.in. "Czarnek precz".

Nie chcę, żeby szkoła stała się szarym miejscem, do którego się chodzi z przymusu. Szkoła powinna być miejscem, gdzie się poznaje nowe rzeczy, a nie jest się przytłoczonym propagandą rządu - powiedziała dziennikarce RMF FM Magdalenie Grajnert jedna z uczestniczek protestu.

Czarnek wycofuje się z pomysłu

Wycofujemy się z przepisu zwiększającego liczbę członków komisji konkursowej, wybierającej dyrektora szkoły, jeśli chodzi o stronę kuratoryjną. Zostajemy przy tym, co było - poinformował z kolei dziś szef Ministerstwa Edukacji i Nauki, odnosząc się do projektu nowelizacji Prawa oświatowego, która trafiła już do Sejmu. We wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że pierwsze czytanie projektu zaplanowane jest na 14 grudnia.

Jesteśmy po długiej rozmowie z panem ministrem (Pawłem - przyp. red.) Szefernakerem, który jest w kontakcie ze stroną samorządową i po rozmowie z panią przewodniczącą Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. (...) Chcę państwa poinformować, że wycofujemy się z przepisu zwiększającego liczbę członków komisji, jeśli chodzi o stronę kuratoryjną. Zostajemy przy tym, co było, czyli trzy osoby, tak, żeby to nie budziło żadnych wątpliwości po stronie państwa samorządowców - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek w czasie spotkania z przedstawicielami korporacji samorządowych.

Powtarzam, nie ten przepis jest dla nas najważniejszy, najważniejszy jest przepis, który będzie pozwalał kuratorom na reakcję na wniosek rodziców w sytuacji, kiedy tu czy gdzie indziej do szkół będą chciały wejść organizacje pozarządowe z treściami, które są niestosowne, niewłaściwe, demoralizujące - to jest dla nas najważniejsze, a nie przepis zwiększający liczbę członków komisji konkursowej w postępowaniu na stanowiska dyrektora szkoły liczbę członków po stronie kuratora. Więc wycofujemy się z tego przepisu - podkreślił Czarnek.

"Lex Czarnek", zmiany w Prawie oświatowym - o co chodzi?

W projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kwestii wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w postępowaniu konkursowym poprzez zwiększenie liczby jego przedstawicieli w składzie komisji konkursowej z trzech do pięciu, z zastrzeżeniem, że organ ten może zgłosić mniejszą liczbę swoich przedstawicieli w pracach komisji, którym niezależnie od powyższego, jak również niezależnie od liczby tych przedstawicieli biorących udział w posiedzeniu komisji konkursowej w głosowaniu zawsze przysługiwać będzie łącznie pięć głosów.

Ponadto zaproponowano określenie, że w skład komisji konkursowej powoływanych będzie do trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę (a nie trzech przedstawicieli - jak dotychczas), z zastrzeżeniem, że niezależnie od liczby tych przedstawicieli biorących udział w posiedzeniu komisji konkursowej, w głosowaniu przedstawicielom tym zawsze przysługiwać będą łącznie trzy głosy. Natomiast w przypadku przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców (po dwóch przedstawicieli) oraz organizacji związkowych (po jednym przedstawicielu) każdemu przedstawicielowi w głosowaniu przysługiwać będzie jeden głos.
Opracowanie: