Sejm uchwalił ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego. Wprowadza ona od 1 stycznia 2015 roku możliwość elektronicznej rejestracji stanu cywilnego przez wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce.

Elektroniczna rejestracja stanu cywilnego to ułatwienie dla każdego z nas. Będziemy mogli złożyć wniosek i dostać odpis dokumentu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Jeśli będziemy chcieli odpis aktu w postaci elektronicznej, kierownik USC prześle nam go pocztą.

Ślub poza urzędem stanu cywilnego

Wśród planowanych zmian zawarta jest również liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego. Zainteresowani będą mogli się pobrać poza urzędem, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie będą musieli zapłacić.
(j.)