Wojewoda dolnośląski zablokował wprowadzenie w życie kodeksu etyki radnego. Przygotowali go radni z Bolesławca, którzy zobowiązali się w nim do uczciwej i sumiennej pracy oraz stronienia od korupcji.

Wojewoda argumentuje, że Rada Miasta nie miała podstaw prawnych do podjęcia uchwały o wprowadzeniu kodeksu. Radni jednak uważają, że wprowadzenie kodeksu w życie nie mogło nikomu zaszkodzić, a tylko pomóc. Na ideę wprowadzenia kodeksu sceptycznie patrzą mieszkańcy Bolesławca.