Prokuratura zamierza wnieść do sądu apelację od wyroku uniewinniającego Adama Darskiego "Nergala" od zarzutu znieważenia uczuć religijnych. Apelację złożył dzisiaj szef Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami Ryszard Nowak, oskarżyciel posiłkowy w procesie.

Sprawa dotyczy koncertu z września 2007 r. w Gdyni, podczas którego lider deathmetalowego zespołu Behemoth, Adam Darski "Nergal" podarł Biblię nazywając ją kłamliwą księgą, a Kościół katolicki określił największą zbrodniczą sektą.

Nowak poinformował, że w apelacji złożonej do gdyńskiego sądu napisał, że sąd pierwszej instancji w sposób absolutnie dowolny interpretował zeznania, a także przyjął, iż artysta może przeklinać, ordynarnie odnosić się do Pisma Świętego, może używać mowy nienawiści i szerzyć nienawiść do chrześcijaństwa.

Zapis (Darskiego) na Facebooku po ogłoszeniu wyroku, kończący się pozdrowieniem Heil Satan wskazuje, że czyny były zamierzone i są wyrazem ideologicznym, a nie artystycznym, jak chce to widzieć sąd - napisał Nowak w apelacji, wnosząc o uchylenie wyroku.

Wyrok uniewinniający Adama Darskiego zapadł przed Sądem Rejonowym w Gdyni 18 sierpnia. W uzasadnieniu tej decyzji sędzia Krzysztof Więckowski powiedział, że działanie oskarżonego było swoistą formą sztuki, zgodną z metalową poetyką grupy Behemoth oraz kierowaną do określonej i hermetycznej publiczności.

Jak poinformowała wiceszefowa Prokuratury Rejonowej w Gdyni Małgorzata Goebel, prokuratura ma czas do 4 października na wniesienie do sądu apelacji .