Rząd planuje abolicję, dzięki której tysiące osób wyprostują sytuację prawną swoich nieruchomości - pisze "Rzeczpospolita". Wkrótce światło dzienne ujrzy projekt noweli prawa budowlanego, z której skorzysta wiele osób użytkujących nielegalnie wzniesione obiekty.

Podczas spotkania liderów branży nieruchomości organizowanego przez "Rzeczpospolitą" Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, ujawnił szczegóły resortowych prac.

Chcemy, by samowole, od których postawienia upłynęło 20 lat i wobec których nie toczą się żadne postępowania w nadzorze budowlanym, można było łatwo zalegalizować - powiedział Artur Soboń.

Legalizacja ma przyjąć uproszczoną formułę i nie wymagać opłaty. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należałoby dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i terminie zakończenia budowy, inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzę techniczną - dodał wiceminister inwestycji i rozwoju.

Z ekspertyzy ma wprost wynikać, że obiekt nadaje się do użytkowania, w szczególności że nie stwarza zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Rola nadzoru budowlanego, który poprowadzi postępowanie legalizacyjne, ograniczy się do sprawdzenia, czy wcześniej obiekt znajdował się w kręgu jego zainteresowań i do sprawdzenia kompletności dołączonych dokumentów - wyjaśnił Soboń.

Urząd nie będzie też badał zgodności legalizowanego obiektu z miejscowym planem. Moim zdaniem taka abolicja jest potrzebna. Pozwoli wyprostować sytuację prawną niejednej nieruchomości, co m.in. umożliwi bezpieczny obrót - uważa adwokat Stefan Jacyno, wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Często osoby, które korzystają z nielegalnie rozbudowanego lub nadbudowanego budynku, nawet nie wiedzą o samowoli, bo została popełniona np. 50 lat temu przez członków rodziny, którzy już nie żyją. Tymczasem samowola się nie przedawnia. Nie ma też znaczenia, że popełnił ją dziadek, a nie wnuk, który teraz mieszka w nielegalnie rozbudowanym domu - dodał adwokat Maciej Obrębski.

Innego zdania jest Mariola Berdysz, architekt oraz dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej. Już teraz można bezpłatnie zalegalizować samowole zakończone przed 1 stycznia 1995 r., czyli datą wejścia w życie obecnego prawa budowlanego. Pod warunkiem jednak, że nie naruszają przepisów ani miejscowego planu. Abolicja idzie krok dalej i sankcjonuje łamanie prawa, czego pochwalać nie wolno"- powiedziała "Rz" Berdysz.