Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która przewiduje obniżanie uposażenia lub diety parlamentarzysty za nielicujące z pełnioną funkcją zachowanie na sali posiedzeń oraz w innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która przewiduje obniżanie uposażenia lub diety parlamentarzysty za nielicujące z pełnioną funkcją zachowanie na sali posiedzeń oraz w innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści.
Budynek Sejmu /Archiwum RMF FM

W uzasadnieniu noweli podkreślono, że "mandat posła czy senatora pełniony jest nie tylko na sali posiedzeń Sejmu i Senatu". "Posłowie i senatorowie reprezentują Parlament Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze całego kraju i poza nim, dlatego też ich zachowanie powinno licować z powagą pełnionych przez siebie funkcji, również w miejscach niebędących salą posiedzeń, ale bezpośrednio związanych z wykonywaniem mandatu posła i senatora" - zaznaczono.

Do naruszenia powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego - zgodnie z nowelizacją - może dojść na ich posiedzeniach lub na posiedzeniach ich organów, tj. Prezydium Sejmu, Prezydium Senatu, Konwencie Seniorów, komisjach sejmowych i senackich oraz Zgromadzenia Narodowego. Obniżenie uposażenia będzie możliwe również w przypadku "naruszenia w rażący sposób spokoju lub porządku" na terenie będącym w zarządzaniu Kancelarii Senatu.

Zgodnie z dotąd obowiązującymi przepisami dieta lub uposażenie parlamentarzystów może być obniżone w trzech przypadkach: zachowań, które uniemożliwiają pracę izb, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego i ich organów oraz naruszenia "swoim zachowaniem na sali posiedzeń" powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(mpw)