W sieci wodnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu wykryto bakterie coli. Pacjenci placówki i pracownicy mogą pić wodę jedynie po przegotowaniu. Do skażenia doszło prawdopodobnie podczas prac konserwacyjnych.

Szpital korzysta z miejskiego ujęcia, a w nim woda jest czysta. Świadczy to o tym, że woda została skażona wewnątrz szpitala - powiedział dyrektor Sanepidu w Kaliszu Piotr

Kisieliński. Wody nie trzeba gotować, jeżeli jest używana do celów higienicznych. Do zabiegów stosowana jest woda destylowana - dodaje.

Do podobnego skażenia w tym samym szpitalu doszło w maju 2007 roku. Również wtedy bakterie coli wykryto w wewnętrznej sieci szpitala.