Tylko 5 procent prezesów firm w Polsce i 37 procent menedżerów wysokiego szczebla to kobiety. Zarazem prawie połowa pań przyznaje, że główną przeszkodą w ich rozwoju zawodowym jest rodzicielstwo - wynika z badania sieci firm doradczych Grant Thornton International.

Jak wynika z opracowania, obecnie 37 procent najwyższych stanowisk w polskich średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmują kobiety. Autorzy wskazują, że na tle innych państw to bardzo wysoki odsetek - spośród 34 państw, w których przeprowadzono badanie, tylko w dwóch - Rosji i Gruzji - odnotowano większy udział kobiet-menedżerów.

W opracowaniu zwrócono także uwagę, że choć kobiety relatywnie często dochodzą w Polsce do stanowisk menedżerskich, to rzadko udaje im się osiągnąć najwyższe stanowisko w firmie. Tylko 5 procent prezesów firm w naszym kraju to kobiety.

Pytane o bariery uniemożliwiające zdobycie najwyższych stanowisk, kobiety wskazują głównie macierzyństwo (40 procent wskazań), zobowiązania rodzinne (23 procent), formę zatrudnienia i warunki finansowe (19 procent).

Kobiety czują wewnętrzną potrzebę spełnienia misji macierzyńskiej i wierzą, że czas spędzony z dzieckiem jest najważniejszy. Wiedzą to także pracodawcy, którzy obawiają się długiej nieobecności i niedyspozycji pracownic - komentuje te wyniki Anna Pisarek, menedżer w Grant Thornton.

Na drugim miejscu uplasowały się zobowiązania rodzinne. Zakorzeniony w nas model opieki nad rodzicami czy rodzeństwem to element tożsamości kulturowej, z którym ciężko zmierzyć się w pojedynkę w obliczu całego społeczeństwa - czytamy w opracowaniu.

Ponadto respondentki wskazywały, że często przed objęciem nowego stanowiska powstrzymuje je to, że rzetelne wykonywanie obowiązków zawodowych zabierze im czas, który mogłyby spędzić z rodziną.

Wśród najwyższych stanowisk, które najczęściej obejmują kobiety, znalazły się posady szefa kontrolingu, dyrektora do spraw HR i dyrektora do spraw sprzedaży.

Dane w raporcie dotyczące Polski i innych krajów pochodzą z wywiadów z dyrektorami generalnymi, dyrektorami zarządzającymi, prezesami i pozostałym kierownictwem wysokiego szczebla ze wszystkich sektorów średnich przedsiębiorstw z 35 krajów. Próba wynosiła 5 404 respondentów. Wywiady przeprowadzano w okresie od września do grudnia 2014 roku.


(edbie)