Apteki internetowe zamiast przewozić leki we właściwie klimatyzowanych autach, zlecają transport firmom kurierskim. Może to mieć wpływ na jakość medykamentów - informuje "Gazeta Prawna".

Zgodnie z przepisami, transport produktu leczniczego musi odbywać się w warunkach zapewniających jego jakość oraz bezpieczeństwo stosowania. Oznacza to przewóz leków w samochodzie z wydzieloną na ten cel przestrzenią za stałą kontrolą temperatury.

Piotr Jóźwiakowski z Naczelnej Izby Aptekarskiej mówi, że wiele aptek oficjalnie dopuszcza jedynie odbiór osobisty leków, ale w rzeczywistości transportuje je w niewłaściwy sposób, a nawet bez wymaganej recepty.

Apteki unikają odpowiedzialności za sposób dostarczenia leków i twierdzą, że klient albo odbiera je sam, albo zleca to innej upoważnionej przez siebie osobie.

W opinii głównego inspektora farmaceutycznego Zofii Ulz, w momencie odbioru leku trudno stwierdzić, czy wskutek niewłaściwego transportu nastąpiło pogorszenie jego jakości. Pacjenci stosunkowo rzadko dostrzegają związek pomiędzy złym samopoczuciem a obniżoną jakością medykamentu - dodaje.