Pokonywanie przeszkód w wielopiętrowym budynku, odbijanie zakładników, ewakuacja zakładników, udzielanie pierwszej pomocy – w tych elementach doskonalili swoje umiejętności policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziału Realizacyjnego KSP, BOA KGP i jednostek antyterrorystycznych komend wojewódzkich. W ćwiczeniach udział wzięły również jednostki realizacyjne Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, ABW i Ministerstwa Finansów. To szczególnie ważny moment przed zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży i szczytem NATO.

(j.)