Anna Maria Anders została przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i nowym pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego. Informację przekazała premier Beata Szydło.

Powołałam panią Annę Marię Anders na stanowisko przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i jednocześnie na stanowisko pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego w randze sekretarza stanu - powiedziała premier. Dla na jest ogromnym zaszczytem, że pani zgodziła się pełnić tę funkcję, że dołącza pani do prac drużyny, biało-czerwonej drużyny Prawa i Sprawiedliwości - dodała szefowa rządu.

Podkreśliła wagę "dialogu międzynarodowego, spraw związane z tym wszystkim, co jest dla Polski szczególnie ważne, z upamiętnianiem, również ochroną pamięci miejsc walki i męczeństwa" i mówienia "o tym, co jest dla każdego z Polaków istotne niezmiernie, czyli o patriotyzmie".

Anna Maria Anders powiedziała, że powierzenie jej tych funkcji to dla niej zaszczyt. Mam nadzieję, że mój ojciec się cieszy - podkreśliła córka gen. Władysława Andersa. Dla mnie temat żołnierzy, dbanie o pamięć ojca, byłych żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie, jest bardzo, bardzo ważne - dodała.

Pytana o najważniejsze zadania, Anna Maria Anders powiedziała m.in., że polski cmentarz na Monte Cassino jest miejscem dla niej specjalnym. W dalszym ciągu jest zagrożenie, że będzie tam browar, czy hostel. Absolutnie nie mogę do tego dopuścić, to będzie moje pierwsze zadanie. Chcę żeby miejsce, które jest dla mnie i dla nas święte, zostało święte - zadeklarowała. Mam nadzieję, że nikogo nie zawiodę, będą działała całym sercem (...) to dla mnie wielki zaszczyt, mam nadzieję, że mój ojciec się cieszy - podkreśliła.